Taakoriëntatie en persoonsorientatie - participatie en democratie - Charisma en transformationeel leiderschap

4 belangrijke vragen over Taakoriëntatie en persoonsorientatie - participatie en democratie - Charisma en transformationeel leiderschap

Burns 1978 maakte een onderscheid tussen het zogenoemde transactionele en transformationele leiderschap.

Transactionele leiders proberen hun medewerkers te motiveren door hun prestaties te bekijken en beloningen toe te kennen voor goede prestaties. De leider zorgt ook voor heldere doelstellingen. De werknemer zorgt voor inzet en deskundigheid. Transformationele leiders gaan verder dan het zorgvuldig gebruik van beloningen, door medewerkers te helpen ontwikkelen,te inspireren en uit te dagen. Het doel hierbij is de medewerkers verder te laten gaan dan hun eigen interesse en om een hoger gemeenschappelijk doel na te streven. 

Bass(1985) heeft een vragenlijst ontworpen de 'Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) waarmee medewerkers kunnen bepalen of zij vinden dat hun leider transactioneel of transformationeel gedrag vertoont. De correlatie tussen de 4 onderdelen van transformational leiderschap is hoog en dat betekent dat deze onderdelen kenmerkend zijn voor het leiderschap. 

De mate van transformatiestijl is afhankelijk van de persoonlijkheid(hoge scores bij extraversie, vriendelijkheid en openheid) maar het verband is niet zodanig dat er sprake is van een personality-based theory: leiderschap kan ook worden geleerd. 

Charisma heeft vooral te maken met de perceptie van de leider door de volgers. De charismatisch leider is volgens Conger:

-heeft een strategische visie; neemt risico's op basis van die visie; is gevoelig voor de mogelijkheden en beperkingen van de omstandigheden; heeft oog voor de behoeften van anderen; doet soms onverwachte dingen. Deze kenmerken lijken op die van een transformational leiderschap en zijn gedeeltelijk te trainen. 

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Er is een positieve correlatie tussen de mate van charismatisch leiderschap , respectievelijk elementen van transformational leiderschap en ervaren effectiviteit. Geyer en Streyrer 1998) toonden aan dat de mate van transformational leiderschap voorspellende waarde had met betrekking tot performance. ER was geen sterke relatie tussen leiderschapsstijl en performance, maar in een bedrijf met een zeer grote omzet kan een klein effect voor transformational leiderschap van grote invloed zijn op het resultaat. Knelpunten:

een charismatisch of transitional leider kan autoritaire trekjes gaan vertonen, een ondeugdelijke visie hebben of andere doelen hebben dan de medewerkers.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo