Approaches to work motivation and job design - Rechtvaardigheid en burgerschap theorieen

4 belangrijke vragen over Approaches to work motivation and job design - Rechtvaardigheid en burgerschap theorieen

Rechtvaardigheidtheorieen: word ik eerlijk behandeld? Ze leggen de nadruk (net als verwachtingstheorieen op cognitieve processen bij het maken van een keuze. Verschillen:

Rechtvaardigheidstheorieen suggeren dat mensen gemotiveerd zijn om iets terug te krijgen dat billijk is voor het werk dat zij hebben gedaan, terwijl mensen volgens verwachtingstheorieen (doel is dan het maximeren van inkomsten) zoveel mogelijk beloning zouden willen. 

Billijkheidstheorie (Equity Theory) van Adams (1965) 4 proposities:

1. individuen evalueren hun relaties met anderen door de ratio van eigen inspanningen en opbrengsten met de ratio inspanning/opbrengsten van vergelijkbare anderen te vergelijken. 2. als de kosten-batenanalyse vh individu en die van vergelijkbare  ander als ongelijk worden gezien, ontstaat er onbillijkheid. 3. hoe groter de ervaren onbillijkheid, hoe groter het ongenoegen.4. hoe groter het ongenoegen, hoe meer inspanningen om de billijkheid te herstellen. dat kan in de vorm van het aanpassen vd cognitieve input of output, de vergelijking met anderen wijzigen, nog meer inspanningen plegen of de relatie met de anderen beëindigen. 

Billijkheidstheorie heeft zich in de jaren tachtig en negentig ontwikkelt in theorieen over organisatorische rechtvaardigheid(Greenberg 1987) Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

Distributieve rechtvaardigheid: betreft het geloof dat men billijke beloningen ontvangt of zal ontvangen(anderen verdienen meer voor hetzelfde werk leidt tot ontevredenheid) en procedurele rechtvaardigheid: betreft de opvatting dat mensen erop vertrouwen dat de procedures om beloningen toe te wijzen in een organisatie rechtvaardig zijn (de betrokkenheid kan groot zijn , ook als men de belong onrechtvaardig vindt- Folger en Konovsky 1989)

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Mensen die zich onrechtvaardig behandeld voelen zijn minder geneigd om met anderen samen te werken en zich in te zetten voor de core tasks van de baan. Het gaat hier om organisational citizenship behaviours (OCB) OCB houdt het volgende in:

-altruisme: elkaar helpen , nauwgezetheid: het werk goed uitvoeren, participatie; deelnemen aan het reilen en zeilen binnen de organisatie - vriendelijkheid: rekening houden met elkaar en interpersoonlijke problemen voorkomen,- sportiviteit: minder ideale omstandigheden accepteren en niet klagen. Deze onderdelen van OCB behoren vaak ook tot de onderdelen van een baan.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo