Approaches to work motivation and job design - Goal-Setting theory hoe kan ik mijn doelen behalen? - Goal setting en self-regulation=zelfsturing

9 belangrijke vragen over Approaches to work motivation and job design - Goal-Setting theory hoe kan ik mijn doelen behalen? - Goal setting en self-regulation=zelfsturing

Farr en collega's (1993) beargumenteren dat mensen die een 'performance goal orientation' hebben meer geneigd zijn om:

Angst te hebben om te falen, minder moeilijke doelen nastreven en misschien minder effectief zijn in het gebruiken van cognitieve processen om ze te bereiken, dan degene die een learning goal orientation hebben.

Zij voelen ook minder controle bij het bereiken van de doelen , omdat de doelen van een performance orienteded person gedeeltelijk afhankelijk zijn van wat andere mensen doen. Daarom zeggen Farr en collega's?

- de goal setting -theorie beter toepasbaar is op mensen met een 'learning goal orientation'-learning goal orientation uiteindelijk tot een betere performance leidt. in de praktijk wordt echter vaak ingezet op performance orientation. 

Kuhl (1992) Waarom stoppen we pas als de doelen zijn gehaald? hij maakte onderscheid in karakter tussen:

-actieorientatie, waar mensen gebruikmaken van zelfregulerende strategieën om doelen te bereiken en

 - state orientation waar ze die niet gebruiken.Zijn theorie komt er in het kort op neer: dat we in actie komen wanneer we menen dat er een significant maar niet onontkoombaar verschil is tussen waar we zijn en waar we zouden willen zijn. 

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Self regulation strategieën zijn onderdeel v.d. actie oriëntatie  selectieve aandacht voor informatie die relevant is voor de intenties; emotionele controle over gevoelens die een blokkade kunnen vormen voor de intenties. State orientation wordt gekenmerkt door:

 

State oriëntation: wordt gekenmerkt door preoccupatie met vroegere ervaringen, gehaast overstappen op ander gedrag en volatillity(veelvuldig switchen tussen verschillende activiteiten) Deze mensen krijgen een lagere waardering v.d. chef en hebben een lager niveau van OCB. Scores op de vragenlijsten correleren met de scores op persoonlijkheidstests, omdat er sprake is van een karaktertrek. De oriëntatie is ook mogelijk ook afhankelijk v.d. specifieke situatie en dat betekent: goal setting moedigt een action orientation aan en goal-setting motivational technieken werken beter bij mensen met een actie oriëntatie. 

Wat zegt Leonard (1999) over identiteit:

identiteit bestaat uit: trekken(reactie tendensen) , competenties(vaardigheden en kennis) en waarden( ideeën over hoe we ons moeten gedragen) Een complex proces leidt tot de motivatie om een bepaald gedrag te vertonen. Mensen zijn gemotiveerd om te handelen overeenkomstig de self-concepts en identiteiten. 

'Job redesign' wijst naar:

pogingen die ondernomen zijn om meer afwisseling en autonomie in verschillende banen aan te brengen. deze afwisseling en autonomie zijn wenselijk, omdat er de afgelopen jaren veel verandering is opgetreden in organisaties, zodat mensen steeds meer verantwoordelijk worden voor hun eigen baan.

 

Taylor (1979) hebben de volgende belangrijke factoren aangetoond in het functieontwerp van de meeste banen:

-minimaliseren van benodigde vaardigheden in het werk,maximaliseren van managementcontrole, terugdringen v.d. uitvoeringstijd.

Taylor vond dat er steevast te weinig werd geproduceerd en noemde een aantal manieren om dit te voorkomen:

-systematisch informatie verzamelen over werktaken, vrijheid en zeggenschap over de uitvoering van taken verminderen, taken zoveel mogelijk vereenvoudigen, standaardprocedures ontwikkelen en uitvoeringstijd aangeven, uitsluitend financiële prikkels als beloning gebruiken, bij de bovenstaande methoden, verzekeren dat de arbeiders niet de managers kunnen misleiden of zich kunnen verstoppen voor hen. Controle op werknemers is erg groot. 

 De werkwijze van Taylor leidde tot  een vereenvoudiging v.h. werk : 

dit gaf een tegenreactie: simpel werk leidt tot mentale problemen, lagere motivatie en uiteindelijk een lagere productiviteit. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo