Grote hersenen - functies - sensoriek

4 belangrijke vragen over Grote hersenen - functies - sensoriek

wat doet de primaire sensorische schors

hier arriveren de sensibele impulsen vanuit de thalamus. deze impulsen geven gewaarwording van pijn, warmte, koude, fijne tast, grove aanraking en trillingen in de huid aan. 

wat is de primaire sensibele schors

hier vindt gewaarwording van bewegingsgevoel (propriocentie) en smaak plaats

wat is de primaire auditieve schors

hier eindigen de vezels die de impulsen uit het gehoororgaan vervoeren

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

wat is de sensorische spraakcentrum van wernicke

een secundair auditief schorsgebied 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo