Werking van een zenuwcel - impulsoverdracht

9 belangrijke vragen over Werking van een zenuwcel - impulsoverdracht

wat is het transmissieve gedeelte

van de zenuwcel wordt de impuls op een andere zenuwcel overgebracht

bij impulsoverdracht zijn een aantal bijzonderheden te vermelden

 • eenrichtingsverkeer
 • tijdsduur
 • soort neurotransmitter
 • versterking of verzwakking van het impuls
 • vertraging van de impuls
 • type impulsoverdracht

hoe worden de impulsen altijd overgedragen

impulsen worden altijd vanuit de neuriet overgedragen op de volgende cel, nooit andersom

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

hoe werkt het met de tijdsduur voor de volgende prikkel

als er nog een neurotransmitter in de synapsspleet aanwezig is, wordt de menbraan van de volgende cel geprikkeld. Om te voorkomen dat de volgende cel overprikkeld raakt, moet de neurotransmitter in de synaps zeer snel afgebroken worden. dit gebeurt door bepaalde enzymen in het mi. de afbraakproducten worden gerecycled; het eindknopje neemt ze op dmv endocytose

wat hebben de meeste zenuwcellen op hun cellichaam of dendriet

100-1000 synapsen

wat is de werking van de synapsen

een deel werkt stimulerend en een deel werkt afremmend. zwakkere impulsen kunnen hierdoor versterkt worden. en sterke impulsen kunnen verzwakt worden 

er zijn 2 typen impuls overdrachten

 1. neuro-neurale impuls overdracht 
 2. neuro- musculaire impulsoverdracht

wat is de neuro-neurale impulsoverdracht

impuls word van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel overgebracht. overdrachtsplaats is de synaps

wat is de neuro-musculaire impulsoverdracht

impuls wordt overgedragen op een spiercel of kliercel. overdrachtsplaats is hier een motorische eindplaatje

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo