Samenvatting: Communicatie En Organisatie Voor De Onderwijsassistent | 9789085242048

Samenvatting: Communicatie En Organisatie Voor De Onderwijsassistent | 9789085242048 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | 9789085242048

 • 1 Onderwijswetten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2 Wetten voor het basisonderwijs

 • Noem enkele belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs sinds het begin vd 20ste eeuw

  - WBO Wet op het Basis Onderwijs
  - Kerndoelen 
  - WPO Wet op het Primair Onderwijs
 • 1.2.1 wet op het basisonderwijs

 • Sinds Wanneer en Waarvoor heeft de WBO (wet op het basisonderwijs) gezorgd?

  - Sinds 1985 
  - Kleuter en Lagere school worden samengevoegd tot de Basisschool. Zo kon het onderwijs voor kleuters en schoolkinderen op elkaar worden afgestemd 
 • 1.2.2 De kerndoelen en referentieniveaus

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vanaf wanneer en hoe werden de eerste kerndoelen van kracht

  - Sinds 1993.
  - Worden iedere 5 jaar herzien / gemoderniseerd waar nodig
  - Zo kan  het onderwijs de maatschappelijke ontwikkelingen blijven volgen
 • Noem de F niveaus (bij elk F-niveau hoort een S-niveau)

  - 1F: eind BO
  - 2F: eind VMBO, BB of KB , of MBO niveau 1 en 2
  (=min. vereist om maatschappelijk te functioneren)
  - 3F: eind VMBO GL of TL, of eind MBO en HAVO
  - 4F: eind VWO
  (=voorwaarde voor doorstroom naar HBO of Universiteit)
 • 1.2.3 Wet op het primair onderwijs

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Sinds Wanneer en wat regelt de WPO? (wet op het primair onderwijs)

  - Sinds 1998 maar wordt regelmatig bijgewerkt.
  - Het is een uitwerking van wat er in de grondwet globaal over het recht op het onderwijs is aangegeven 
  - Gaat over de scholen voor: reguliere BO, SBO, Lom en Mlk
  - Ook concrete dingen als bvb vergoeding van kosten voor ll vervoer of verplichting om aangifte te doen bij zedenmisdrijven
 • Wat regelt de WPO in 'Weer Samen Naar School?' (WSNS)

  Dat basisscholen moeten samenwerken met een school voor Speciaal BasisOnderwijs :Ze maken samen een zorgplan voor de lange termijn met als doel dat het kind weer terug kan naar de gewone school evt. met extra zorg van collega uit SBO. Zgn Ambulante BegeleidingHet samenwerkingsverband krijgt hiervoor budget hetgeen in gezamenlijk overleg wordt besteed.

  let Op! SBO is wat anders dan SO!
  BSO is voor ll met leermoeilijkheden of gedragsproblematiek
  SO is voor ll met een handicap of psych. stoornis
 • 1.3 Wet Educatie en Beroepsonderwijs

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer en waarvoor is de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs) ingevoerd?

  - In 1996
  - Omdat er allerlei vormen van onderwijs waren waarin nu een overzichtelijke structuur is aangebracht.
  We hebben nu roc's, waarin VMBO, MBO en BVE samengaan.
 • 1.5 Wet op het onderwijstoezicht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat regelt de Wet op het Onderwijs Toezicht? (WOT)

  Het functioneren van het onderwijs is beschreven in de WPO. De controlerende functie van de Inspectie (volgens de grondwet) is uitgewerkt in de WOT
 • 2 Traditioneel vernieuwingsonderwijs

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar staat de term Traditioneel Vernieuwingsonderwijs  voor?

  Naam voor alle nieuwe vormen van onderwijs van een tijd geleden. Deze vormen bestaan nog steeds.
  Het heet 'vernieuwings' omdat de pedagogen onderwijsvernieuwers waren en traditioneel omdat het niet meer zo nieuw is.
  Eerst bemoeide de overheid zich alleen met het recht op onderwijs en pas later met de  inhoud.
  Pedagogen uit de praktijk hebben uit onvrede met de bestaande onderwijspraktijk er van alles aan gedaan het te veranderen. Soms is het schoolsysteem dan ook naar hen vernoemd.
 • 2.4 Maria Montessori en de Montessorischool

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem de uitgangspunten en kenmerken vd Montessorischool

  Uitgangspunten:
  - Natuurlijke onderzoeksdrang
  help mij het zelf te doen
  - Natuurlijke neiging tot ordenen
  logische samenhang aanbrengen in alles wat je ziet of doet
  - Dezelfde fasen in verschillende tempo
  na zintuigelijke fase volgt de verstandelijke ontwikk. dus dat betekent dat elk kind
  - Gevoelige perioden 
  voor bepaalde stof

  Kenmerken:
  - Materiaal aanbieden in gevoelige periode
  dan zal de ll zichzelf in vrijheid ontwikkelen
  - Heterogene groepen
  dus verschillende leeftijden bij elkaar dus elkaar helpen en mat. in versch. moeilhgr
  - Materiaal is ontwikkeld op basis vd theorie
  /gedachtegang van Montessori

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart