Samenvatting: Consument & Recht In De Praktijk | 9789462905184 | Parviz Samim

Samenvatting: Consument & Recht In De Praktijk | 9789462905184 | Parviz Samim Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Consument & recht in de praktijk | 9789462905184 | Parviz Samim

 • 1 Waar gaat het consumentenrecht over?

 • 1.1 Consumentenrecht: rechten consumenten

 • Wat regelt het consumentenrecht?

  De rechten en verplichtingen van de consument (koper) en handelaar (verkoper) geregeld.
 • 1.1.1 Belang voor de consumenten

 • Waarom is het consumentenrecht van belang?

  • Regelt immers onder meer de rechten van de consumenten;
  • Consumenten worden goed beschermd vóór, bij en na het aangaan van een (koop)overeenkomst;
  • Je kunt als consument je rechten, plichten en de verplichtingen van de verkoper of handelaar vinden.
 • 1.1.2 Belang voor de verkoper

 • Waarom is het consumentenrecht voor verkopers van belang?

  • Omdat de verkoper hierin kan zien wat zijn verplichtingen zijn jegens de consument zodat de verkoper hier rekening mee kan houden bij het aanbieden, promoten, verkopen, van producten;
  • Het bieden van service na het aangaan van de (koop)overeenkomst;
  • De verplichtingen van de consumenten zien en op basis hiervan, indien nodig, maatregelen nemen.
 • Wanneer word je als consument aangemerkt?

  Hele brede betekenis, namelijk ter aanduiding van iemand die iets koopt of verbruikt.
 • 1.2 Consumentenrecht: koopovereenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Van welke twee soorten overeenkomsten kan er sprake zijn bij een koopovereenkomst?

  Bij het aangaan van een koopovereenkomst kan er sprake zijn van een 'gewone' koopovereenkomst of een consumentenkoop.
  • Met de 'gewone' koopovereenkomst wordt bv een koopovereenkomst tussen twee particulieren onderling bedoeld.
 • Van welke overeenkomst is er sprake als je een zaak krijgt overgedragen en in ruil niet in geld betaalt, maar een ander goed geeft?

  Een ruilovereenkomst
 • Is het nodig bij een (koop)overeenkomst dat je als koper de koopprijs daadwerkelijk betaald hebt om een overeenkomst tot stand te brengen?

  Nee, in art. 7:1 staat dat "de ene partij (verkoper) zich verbindt de zaak te geven en de andere partij (koper) zich verbindt de koopprijs te betalen", dus is slechts een aanbod en een aanvaarding voldoende om een (koop)overeenkomst tot stand te brengen.
 • Wat is een vormvrije koopovereenkomst bij bv roerende zaken / niet-registergoederen?

  Dat de overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling kan worden aangegaan.
 • Wat is een voorbeeld van een overeenkomst waarbij het alleen schriftelijk kan worden aangegaan?

  Bij bv een overeenkomst betreffende de levering van energie.
 • 1.3 Consumentenrecht: consumentenkoop

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het belangrijk om te weten wanneer je als consument wordt aangemerkt?

  Als consument heb je namelijk extra bescherming door het consumentenrecht.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart