Samenvatting: Praktisch Verbintenissenrecht | 9789001875572 | Charlotte Phillips

Samenvatting: Praktisch Verbintenissenrecht | 9789001875572 | Charlotte Phillips Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Praktisch verbintenissenrecht | 9789001875572 | Charlotte Phillips

 • 1 Rechtsfeiten

  Dit is een preview. Er zijn 184 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de rechtsregel van het arrest Hofland/Hennis?

  Dat normaal gesproken een advertentie niet geldt als een aanbod maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • Wat staat er in art. 3:37 lid 5 BW?

  Wanneer je de verklaring nog kunt trekken. Dit is mogelijk als de intrekking gelijktijdig of eerder dan de verklaring is aangekomen. Is dit niet meer mogelijk dan kun je nog beroep doen op herroeping art. 6:219 BW
 • Wat staat er in art. 6:217 BW?

  Wanneer een overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin je een overeenkomst sluit. Zie artikel 3:37 lid 1 BW: een rechtshandeling is vormvrij 
 • Welke vier elementen bepalen de rechtsgevolgen van een overeenkomst?

  In 6:248 BW staan de vier elementen die de rechtsgevolgen van een overeenkomst kunnen bepalen:
  1.De wet
  2.Partij afspraken àgrammaticale uitleg en Haviltex-norm
  3.Redelijkheid en billijkheid
  4.Gewoonterecht
 • Wat is de betekenis van art. 3:39 en 3:40 BW?

  Bepaalde handelingen die volgens de wet niet mogen. Dan is de handeling nietig.
 • multifactorbenadering van casuale verband art 6:98 BW

  Om te bepalen hoeveel schade vergoed moet worden, kijk je naar het causale verband. 6:98 BW. 
  - De voorzien baarheid of waarschijnlijkheid van schade. Gedraging veroorzaakt schade.
  - De aard van de schade. 
  - De aard van de aansprakelijkheid. 
  - De mate van de schuld. 
 • Zijn de wilsgebreken nietig of vernietigbaar?

  Vernietigbaar
 • Wat zijn de vereisten van 3:35 BW?

  1. Schijn opgewekt door middel van een verklaring of gedraging
  2. Heeft vertrouwd op opgewekte schijn
  3. Mocht op deze schijn vertrouwen, bij twijfel onderzoeksplicht, anders niet te goeder trouw art. 3:11 BW (dus geen beroep op 3:35 BW)
 • Wat gebeurt er bij een geslaagd beroep op een wilsgebrek?

  Geslaagd beroep op een wilsgebrek is vernietigbaarheid. Hierbij geldt geen beroep op art.3:35 BW. Dus geen escape mogelijk.
 • Wat is de rechtsregel van het arrest Kantharos van Stevenweert?

  Als verkoper iets verkoopt door een bepaalde prijs dan geef je daar mee ook de kans prijs dat wat jij verkoopt later meer waard blijkt te zijn. (jij hebt risico)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart