Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Van Albanië over China tot Tsjecho-Slowakije: SOvjetmeesterschap over het wereldcommunisme betwist - China

12 belangrijke vragen over Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Van Albanië over China tot Tsjecho-Slowakije: SOvjetmeesterschap over het wereldcommunisme betwist - China

Wanneer kwamen de onenigheden tussen China en de Sovjet-Unie tot uiting?

Tijdens het bewind van Chroesjtsjov die werd verweten dat hij steeds voor de Amerikanen capituleerde. HEt schisma werd in de zomer van 1963 afgekondigd en vanaf 1966 hadden beide landen geen contacten met elkaar.

Colgens Mao was de leer van vreedzame-coëxistentie in strijd met de revolutionaire doctrine van het communisme en met de strijd tussen kapitalisme en socuialisme. De Volksrepubliek China zou voortaan de wereldrecolutie leiden. In 1964 bracht China hun eerste atoombom tot ontploffing.

Hoe wilde MAo politieke macht terugwinnen die hij had veloren met de Grote Sprong voorwaarts?

Door een nieuwe massacampagne, de Socialistische Opvoedingscampagne. DIe duurd evanb 1962 tot 1966

Hoe zag de socialistische opvoedingscampagne eruit?

Het doel was oiom corruptie te bestrijden. De socialistische opboedingscampagne legde de nadruk op de klassenstrijd en op het feit dat de beter gesitueerden van de arme boeren moesten leren. Zo werden vele kaderleden van de Chinese Communistische partij naar het platteland gestuurd.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat was het belangrijkste resultaat van de Opvoedingscampagne?

Dat de verschillende facties, (die later tijdens de culturele revolutie om de macht zouden strijden), tijdens deze campagne ontstonden.

Waarom was 1965 een internationaal slecht jaar voor de Volksrepubleik China?

De conferentie van ongebonden staten te algiers ging niet door, het werd duidelijk dat een aantal ontwikkelingslanden China niet als een ongebonden land beshouwde. 

De hevige taal die Chinese diplomaten spraken, isoleerde Pekings teeds meer en enkele Afrikaanse landen braken hun diplomatieke banden met China. Er brak een oorlog uit tussen Pakistan en India, en China steunde de verliezende partije pakistan.

Hoe gaf Yao Wnyuan op 10 november 1965 hetr startschot voor de Grote Proletarische Cultruele Revolutie?

Door een artikel te publiceren dat kritiek uitte op een toneelstuk van WU HAn, dat toneeltuk werd ghezioen als een aanval op MAo.

Welke groepen waren er in de Culturele revolutie ?

De grope van de Vijf die dicht bij Liu Shaoqi en Deng Xiaping stond, die steunde WU Han (die van het toneelstuk). 

Een andere groep bestond uit Jiang Qing, Mao's derde vrouw, Yao Wenyuan en andere radicalen. Ze wilden de cultuur hervormen omdat deze nog steeds het product van een elitaire klasse was.

Het volksbevrijdingsleger deed ook mee aan de machtsstreijd onder leiding van Lin Biao.

Wat stond er onder andere in de zestien punten van de CUlturele Recolutie die MAo presenteerde op 8 augustus 1966?

De partij moest worden uitgezuiverd, hij wou het onderwijs, medische verzorging en de cultuur minder elitari maken en de jeugd een recolutionair elan bijbrengen.  Hij was van plan de in de steden duidelijke ongelijkheid af te bouwen en moniliseerde daarom de stedelijkee leugd.

Hoe werd de Culturele revolutie uirtgevochten?

Door het volk. Jongeren, studeren en erbeiders werden door verschillende groepen gemanipuleerd.

Wat deden de de miljoenen studenten toen in 1966 de scholen en universiteiten zomers werden gesloten?

Overal verschelnene Rode GArdisten, groepen jongeren die de revolutie op een geweldadige wijze hielpen verspreiden. Hun taak bestond erin alle vormen van de oude cultuur aan te vallen, iets wat ze maar al te graag deden.

Hoe hielden de Rode Gardisten de chaos in leven in China?

Door in 1967 het ministerie van Buitenlandse zaken in ter nemen, en berichten te sturen naar Chinese diplomaten in het buitneland.  Dit isoleerde de Volksrepubliek CHina onder andere internationaal.

Hoe besloot Mao te reageren op de steeds radicaler wordende rode GArdisten?

Door meer te gaan steuenn op de arbeidersorganisatie. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo