Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Cuba of koorddansen tussen de atoomraketten (oktober 1962)

9 belangrijke vragen over Van het 'aangepaste antwoord'naar de 'wederzijdse verzekerde vernietiging'; de politiek van Kennedy en Johson en hun tegenspelers Chroestjov en Brezsjnez (1961-1968) - Cuba of koorddansen tussen de atoomraketten (oktober 1962)

Waarom vroeg Castro nog meer hulp aan de Sovjetunie?

Omdat hij zich de dag voor de invasie tot het socialisme had bekeerd. Deze bekering was vooral bedoeld om van de Sovjetrs het engagement te verkrijgen dat ze Cuba ook tegen externe bedreigingen zouden verdedigen.

Hoe reageerde Kennedy toen Castro zich op 1 december 1961 als aanhanger van hett marxisme-leningsme te zijn en beloofde het te zullen blijven tot zijn laatste ag?

Kennedy reageerde door op 7 februari 1962 de totale economische boycot van Cuba af te kondigen

Wat bleek op 14 oktober 1962 toen een U2-spionagevliegtuig over Cuba vbloog?

Dat de Sovjets bezig waren met op Cuba raketten te plaatsen op een lanceerbasis. Ook zouden er sovjetsoldaten op cuba blijven.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat dreef Chroestjov tot deze toch wel gewaagde onderneming?

De raketten werden in de eerste plaats op Cuba geplaatst om het regime van Castro tegen een AMerikaanse aanval te beschermen.

Om prestigeredenen wilde Chroestjov de Cubaanse revolutie redden. Ook iwlden zij het recht hebben om, net zoals de Amerikanan, dicht bij het territorium van hun hoofdvijand een cliëntregime in stand te houden. Een verhoogde aanwezigheid van de SU in Cuba was bovendien gewenst want het was niet onwaarschijnlijk dat Castro naar het Chinese kamp zou overlopen.

De beslissing van Choerstjov had ook te maken met de zeer grote Sovjettachterstand op het gebie dvan intercontinentale raketten.

Wat zorde voor zwaar prestige verlies voor Chroestjov wat betreft de bewapening?

Chroestjov hgad van sinds 1957 gepocht met de superioriteit en de grote aantallen van zijn langeafstandsraketten. Dat leverde hem veel prestige op binnen en buiten de SU en zelfs Amerikanen zoals Kennedy speelde het mee. Maar in oktober 1961 was de situatie veranderd, de regering Kennedy had laten weten dat er geen middile gap bestond, tenzij omgekeerd. Door de informatie van hun spion Oleg Penkoski bij de generale staf van de SU waren de VS perfect op de hoogte van de zwakke en sterke kanten van het Sovjetleger.

Hoe reageerde Kennedy aanvankelijk op de raketten op Cuba?

Als een havik, hij wilde de raketten uit Cuba wegbombarderen. Maar zijn broer Robert KJennedy en minister van Landsverdediging Robert McNamara gedroegen zich als duiven en wilden onderhandelen.

Wat werd er besloten op 16 oktober tijdens de eerste vergadering van de EX-Comm (executive Commitee of the National Security Council),.

Er werd vooral over de gevolgen van het bombvarderen van de raketinstallaties op Cuba en de mogelijke gevolgen daarvan gedebatteerd.  Algemeen werd gevreesd dat de Sovjets dan in BErlijn zouden toeslaan, wat dan op zijn beurt weer reacties van de Ameirkanen zou impliceren.

Wat werd er uiteindeliujk besloten op 21 oktober 1962 tegen de meerderheid van de leden van de Ex-Comm in?

Het voorstel van quarantaine. Op 22 oktober maakte de president dit bekend in een toespraak voor de televisie. De blokkade zou pas ophouden wanneer de raketten ontmanteld en naar de Sovjet-Unie teruggebracht zouden zijn. hij dreigde ook iedere raketaanval vanuit Cuba met een aanval op de SU te zullen vergelden.

In welke mate was de blokkade zelf een succes?

Sovjetschepen begonnen rondjest e varen en een aantal keerden terug, maar ondertussen ging de opbouw van de raketten onverminderd voort.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo