Samenvatting: Handboek Psychodiagnostiek En Beperkte Begaafdheid | 9789026517754 | D W Kraijer, et al

Samenvatting: Handboek Psychodiagnostiek En Beperkte Begaafdheid | 9789026517754 | D W Kraijer, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid | 9789026517754 | D.W. Kraijer; J. Plas

 • 1 UITGANGSPUNTEN, BEGRIPPEN EN PRAKTISCHE AANWIJZINGEN

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Doel van het boek van Kraijer en Plas

  praktische handleiding voor het gebruik van psychiatrische classificatiesystemen en psychodiagnostische instrumenten in de zorg.
 • Definitie van Psychodiagnostiek, volgens Kraijer en Plas (overgenomen van Prins en Pameijer):

  Handelingsgerichte diagnostiek omschrijven we als een besluitvormingsproces waarbij de diagnosticus psychische problemen bij de kinderen onderkent, analyseert, zoekt naar mogelijke verklaringen voor die problemen en - in het verlengde daarvan - oplossingen adviseert.
 • Verschuiving gebruik 'zwakbegaafdheid' door komst tweede versie van ICF (Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren) naar beperking.Gehanteerde termen in schema

  • Algemene ontwikkelingsbeperkingen:
             -verstandelijke beperking    (karakter v/e tekort + in principe harmonie)
             -autismespectrumstoornis (karakter van een stoornis, en disharmonie)
  • Deelontwikkelingsbeperkingen
            -motorisch
            -visueel
            -auditief
            -lees-/reken-/taal-
            -aandachts-/activiteits-
 • IQ grens mensen met een beperkte begaafdheid

  van 70 naar 85/90
 • DSM-IV-TR verkozen boven ICD-10, 2 crusciale redenen:

  1. categorieen zijn veel overzichtelijker mét aanwijzingen van het aantal criteria
  2. in DSM zélf is een assenstelsel opgenomen
 • Criteria keuze van instrument:

  1. psychometrische basiskwaliteit
  2. toepasbaarheid in de zorg voor mensen met een VB
  3. praktische hanteerbaarheid
  4. gestandaardiseerde, Nederlandse handleiding en instrument
  5. minstens voldoende beoordeling van COTAN
  6. beperkte kwantiteit toe te passen tests, schalen en vragenlijsten
 • Voordelen van schaalgebruik boven testgebruik binnen deze doelgroep:

  • betrokkene wordt niet geplaagd of verstoord
  • betrokkene wordt beoordeeld op zijn gewone gedrag, over een langere periode
  • ouders en/of begeleiders leveren een bijdrage aan de diagnostiek
  • beeld gestoeld op de dagelijkse gang van zaken
 • 1.1 Inleiding

 • Uit welke vijf fasen bestaat de handelingsgerichte diagnostiek volgens Prins en Pameijer?

  1. Intakefase
  2. Strategiefase: is aanvullend onderzoek nodig?
  3. Onderzoeksfase: op maat, geen standaardprocedure
  4. a. Integratiefase: wat moet er veranderen, integratie van alle informatie
       b. Indicatiefase: hoe moet dit veranderen?
  5. Adviesfase: realiseerbaar ligt tussen 'maximaal wenselijke' en 'minimaal noodzakelijke'
 • 1.2 De termen verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren in (ICF)?

  Menselijk organisme ---> activiteiten (beperking) ---> participatie (participatieprobleem). Tussen activiteiten en participatie vallen 'externe factoren' en 'persoonlijke factoren'.
  Dus: in het menselijk organisme kunnen stoornissen geconstateerd worden. Als je een been mist heb je een beperking in je activiteiten (dit blijft altijd). Of je hierdoor een participatieprobleem hebt, wordt zowel bepaald door persoonlijke factoren (doorzettingsvermogen, beroep) als door externe factoren (beschikbaarheid prothese).
 • Waarom wordt gekozen voor de termen 'algemene ontwikkelingsbeperking' en 'deelontwikkelingsbeperkingen' en wat houdt dit in?

  Je hebt niet alleen een cognitieve/intelligentie beperking, maar ook een beperking in de sociale redzaamheid. 
  Algemene ontwikkelingsbeperking is op te delen in:
  • verstandelijke beperking: een tekort (harmonie)
  • autismespectrumstoornis: een stoornis (disharmonie)
  Partiële of deel ontwikkelingsbeperkingen zijn bijvoorbeeld op auditief-, lees-, reken-, motorisch-, aandachts-, activiteitsvlak.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart