De veelzijdigheid van literatuur - Waardering en canonvorming

13 belangrijke vragen over De veelzijdigheid van literatuur - Waardering en canonvorming

Wat zijn culturele autoriteiten?

Verzamelterm voor alle instanties die een rol spelen bij de beoordeling van een cultuur product

Wat wordt in de moderne periode vaak gezien als kenmerkend voor 'echte' kunst?

Een combinatie van vervreemding en esthetisch plezier.

Bourdieu tav literaire productie

een veld waarin verschillende instanties met elkaar concurreren.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe is het idee van l'art pour l'art ontstaan volgens Bourdieu

als resultaat van de commercialisering van de literatuur sinds de negentiende eeuw.

Welk idee zet het idee dat literatuur 'kunst' is en daarom geen doel buiten zichzelf dient onder spanning?

Het idee dat de productie van literatuur in de moderne tijd een commerciële basis heeft.

Wat is de literaire canon?

Een selecte verzameling werken die als bijzonder waardevol wordt beschouwd.

Gemeenschappelijk referentiepunt

Welke vraag stelt de literatuurwetenschap zich ook met betrekking tot de literaire canon?

Wordt de culturele waarde van een werk voornamelijk door de culturele autoriteiten en de marktwerking bepaald, of door de creativiteit en het meesterschap van een auteur?

Wat is de sociale dimensie vd canonvorming en wie zei daar wat over

sociale dimensie als thema: Socioloog Pierre Bourdieu> organisatie van literaire en andere cult. activiteiten: literaire veld bestaat uit instanties die elkaar steunen én beconcurreren om gezag/kwaliteitsoordelen
voorbeelden: recensie: geeft status, specialisatie. productie en beoordeling van literaire genres

Van wie is het citaat: 'Een klassieker is een boek dat nooit alles wat het zijn lezers te zeggen heeft, heeft uitgeput'?

Italo Calvino

Wat is het gevolg vd industrialisatie en commercialisering vd literaire markt sinds 19e eeuw

belang van publiek en verkoop
 • gevolg tav kunst: l'art pour l'art idee onder druk
 • gevolg tav machthebbers: ipv mecenaat nu culturele autoriteiten: bemiddelaars> prijzen> samenhang tussen productie en invloed van prijzen op prestige; positieve achterflap etc.

Welke rol speelt het onderwijs id veranderde lit.markt

doorgeven> reproductie van boeken> herbevestigen van culturele waarde

Wat is het positief feedbackmechanisme vd cult.autoriteiten

duurzame kwaliteit: produceren van ' geloof' in de waarde van een boek> door cult. autoriteit

Wat kun je uit de canon afleiden

 • cultureel erfgoed (maar gaat ook over taalgrens heen)
 • weerspiegelt veranderende samenleving
 • culturele waarde van een werk: alleen bepaald door autoriteiten en marktwerking of ook door meesterschap auteur?> vgl. klassiekers
 • Invloed Nobelprijs: geen garantie voor onsterfelijkheid auteur, en vaak actueel geïnspireerd en vaak laureaten uit EU

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo