Teksten - Massacultuur en artistieke cultuur

9 belangrijke vragen over Teksten - Massacultuur en artistieke cultuur

Wat is hoge/artistieke cultuur?

Een cultuur van kunstwerken die een bestaande werkelijkheid kritisch representeren, door er zich via de vorm tegen te verzetten.

Wanneer is het onderscheid tussen artistieke cultuur en massacultuur gedefinieerd?

In de twintigste eeuw

Wie reflecteert kritisch op de sociaal-culturele werkelijkheid

Dit doet alleen de artistieke cultuur via haar moeilijk gemaakte vorm.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Op welke twee niveaus vindt herhaling plaats?

- Productieproces
- Inhoud

Hoe maakt de cultuurindustrie het haar kijkers/luisters/lezers zo gemakkelijk mogelijk?

Door herhaling.
Herhaling is comfortabel. Het speelt in op een kinderlijke behoefte naar meer van hetzelfde, dat zo gemakkelijk mogelijk kan worden verwerkt.

Wat is het gevolg van de strategie van herhaling?

Standaardisering: Het eenduidig en oneindig herhaalbaar maken van culturele producten en betekenissen, zowel op het gebied van de productie als op het gebied van de consumptie.

Wat is volgens Adorno een negatief effect van deze standaardisering?

Alles wat aan het bereik van de cultuurindustrie ontsnapt, wordt 'moeilijk' gemaakt.

Hoe wordt de artistieke cultuur in het traditionele onderscheid tussen hoog en laag neergezet?

Als verlossende tegenpool van de cultuurindustrie.

Wat is volgens Adorno naast een kritische inhoud nodig om de massa wakker te schudden uit hun opgelegde lethargie?

Een afwijkende vorm.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo