Teksten - Hoog en laag door elkaar: volkscultuur en elitecultuur

7 belangrijke vragen over Teksten - Hoog en laag door elkaar: volkscultuur en elitecultuur

Wanneer ging hoog en laag door elkaar?

Tijdens de west Europese middeleeuwen zijn de volkscultuur met haar folkloristische, orale traditie en de klerikale cultuur met haar geletterde traditie juist verstrengeld in een dynamiek van dialoog en conflict, van wederzijdse interactie. Zo moest de kerkelijke cultuur stijlfiguren, beelden, motieven en conventies uit de orale, folkloristische traditie opnemen om het gewone volk te kunnen bereiken en te bekeren.

Hoe moet het carnaval van de Middeleeuwen volgens Dinzelbacher gezien worden?

Als een parallelle cultuur naast de christelijke cultuur, met antiklerikale momenten. Deze momenten waren vaak parodiërend: normale verhoudingen werden omgedraaid, men hoefde zichzelf niet meer te zijn doordat men kostuums aan kon trekken en maskers op kon zetten, terwijl dominante sociale regels, wetten en gebruiken geparodieerd of belachelijk gemaakt konden worden. Het vroegmoderne carnaval kreeg een kritische waarde.

Noem een voorbeeld van een volksfeest dat ook tot de Hoge cultuur kan behoren.

Carnaval, want deze heeft ook een kritische functie. Wat eigenlijk weer tot de hoge cultuur behoort.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is opmerkelijk aan het carnaval van de Middeleeuwen wat betreft de kritische waarde?

De lage of volkcultuur belichaamt hiermee een kenmerk dat in het traditionele onderscheid tussen hoog en laag is voorbehouden aan de hoge of artistieke cultuur.

Waar zijn veranderingen en vernieuwingen van de hoge cultuur door ingegeven?

Dit komt vaak door motieven en elementen uit de lage cultuur.

Wat toonde de Russische literatuurwetenschapper Michail Bachtin aan met betrekking tot het carnaval?

Het element van het komische of carnavaleske uit het lage volkvermaak speelt een belangrijke rol in de literatuur vanaf de latere Middeleeuwen en de Renaissance.

Motieven uit de 'lage' (orale) cultuur dienen als inspiratiebron voor de 'hoge' literaire cultuur.

Hoe komt het dat het onderscheid tussen 'hoog' en 'laag' moeilijk te handhaven is?

- Hoog heeft altijd iets van het lage in zich, teert erop, absorbeert het (en vice versa)
- Verschillende genres en kunsvormen worden nu eens bij 'laag', dan weer bij 'hoog' ingedeeld.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo