Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Imperialisme, kolonialisme en postkolonialisme

9 belangrijke vragen over Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Imperialisme, kolonialisme en postkolonialisme

Wat betekent Lage of Massa Cultuur?

Het geheel van cultuuurproducten die tot reproduceerbare goederen worden gereduceerd op basis van standaardisering en massaconsumptie.

Wanneer kwam het kolonialisme op gang en waarom in die periode?

Tijdens de negentiende eeuw, hangt samen met het vooruitgangsgeloof.

Wat laat Eric Hobsbawm zien met betrekking tot het begrip imperialisme?

De lading van het begrip 'imperialisme' was tot 1914 positief, terwijl dat daarna juist radicaal veranderde.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zei  de Duitse filosoof Adorno over massacultuur en de producten van de reclame, televisie en filmindustrie?

Hij zegt dat dit geen cultuur van de massa is, maar een cultuur die AAN de massa wordt opgedrongen, een cultuurindustrie die alles standaardiseert, reduceert tot hetzelfde en iedere afwijking probeert uit te bannen.

Wat zijn individuen in deze negatieve kijk op cultuurindustrie?

Willoze slachtoffers van de machthebbers. Wat je wilt hebben of worden wordt beïnvloed door de betekenissen en boodschappen van de massamedia die je dagelijks krijgt toegespeeld. Zij staan niet meer op zichzelf maar worden onderdeel van een massa consumenten: passieve verbruikers die zich laten leiden door de impulsen opgedrongen via clichébeelden in films, reclames en televisieseries.

Waar draait het in de Lage Cultuur om?

Verkoopcijfers, winst, commercie en de marketingtechnieken waarmee dit bereikt wordt.

Wat betekende de boekdrukkunst?

DAt reproductie ten koste gaat van de productie. Lopende bandwerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Wat zegt Adorno over cultuur als geheel en kunst in het bijzonder wordt onderworpen aan de wet van reproductie?

Dat wordt zij gecommodiceerd. Zij wordt handelswaar, een consumptiegoed op basis van één model, steeds opnieuw gemaakt.

Commodificering: het reduceren van culturele producten tot technologisch reproduceerbare goederen. (vooral in film, televisie en muziek industrie. Vaak speelt in deze industrie het verschil tussen origineel en reproductie geen rol meer.

Hoe zag Adorno de experimentele kunst en de artistieke cultuur?

Dit was alles van de cultuurindustrie niet is, oorspronkelijk, authentiek, kritisch, ingenieus

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo