Teksten en cultuurhistorische context - Cultuur en samenleving

8 belangrijke vragen over Teksten en cultuurhistorische context - Cultuur en samenleving

Wie was de eerste persoon die poneerde dat diversiteit niet simpelweg een feit was, maar dat cultuurverschillen juist waardevol en interessant waren?

Godfried Herder

Wie was één van de eerste filosofen die poneerde dat cultuurverschillen waardevol en interessant waren?

Johan Gottfried von Herder, laat 18e eeuw.

Wat schreef Claude Lévi-Strauss over cultuurgrenzen?

Er is eerder sprake van een graduele afname in het vermogen om met elkaar te communiceren en dingen samen te ondernemen dan van een radicale breuk.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de kenmerken van cultuur: ( itt natuur)

 • overgedragen door communicatie en imitatie
 • bij overdragen steeds opnieuw vormgegeven ( verandering)
 • individu overstijgend
 • cultuur als begrip heeft raakvlakken met: discours, ideologie (waarden/normen)
 • cultuur in enkelvoud ( alg. menselijk vermogen om culturen te ontwikkelen
 • in meervoud: verschillende volken, talen tradities etc. verschil in cultuur
 • cultuur als bindmiddel tussen groepen mensen: samenhang én scheidslijn

Waar gaat het nationaal denken op deze manier aan voorbij?

Allerlei verschillen in de eigen samenleving

Wat is de functie van literatuur in context van cultuur (geschiedenis)

 • cultuur is dynamisch proces> achter de feiten  aan lopen
 • afwisseling steeds sneller door nieuwe media
 • esthetiek van de tegenstelling regeert, alleen 'algemene wetmatigheden
 • literatuurwetenschap = historische wetenschap
 • relevantie van de culturele context: biedt ruimte voor relativering van de 'eigen' context.
 • ergo: studie van het verleden is  nodig voor afstand van het heden/eigen 'blinde' vlekken

Waarom is de praktijk in veel opzichten ingewikkelder dan het nationalisme als opvatting doet vermoeden?

Omdat binnen landsgrenzen nooit sprake is van één homogene, door alle leden van de bevolking gedeelte cultuur die in alle opzichten anders is dan die van de buurlanden.

Wat onderzoekt de hedendaagse lit. wetenschap en hoe?

case studies over wisselwerking tekst en andere cultuurvormen ipv. één overkoepelend verhaal

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo