Teksten - Symbolisch kapitaal en cultureel snobisme

10 belangrijke vragen over Teksten - Symbolisch kapitaal en cultureel snobisme

Waarvoor staat het begrip 'economisch'?

Oorspronkelijk betekent het 'huishouding',
in dit hoofdstuk wordt het gebruikt voor een systeem van materiële uitwisseling: de uitwisseling van goederen voor geld en vice versa.

Wat is symbolisch kapitaal?

een vorm van macht of gewin die ontkent economisch kapitaal te zijn, omdat deze ogenschijnlijk zonder winstoogmerk is.

Wat heeft Pierre Bourdieu wat betreft kapitaal aangetoond in La distinction?

Dat kapitaal niet alleen naar financieel, maar ook naar andere vormen van gewin verwijst.
Kapitaalopbouw heeft niet alleen met materiële, maar ook met immateriële zaken te maken.
Deze immateriële kapitaalvorming bepaalt de hoge cultuur zowel vanuit de productie- als de receptiezijde.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Kan culturele erkenning hoge verkoopcijfers tot gevolg hebben?

Culturele erkenning hangt zelden samen met bestsellers kwaliteiten, ook al kan deze erkenning op termijn wel degelijk hoge verkoopcijfers tot gevolg hebben.

Wat zegt Bourdieu over het symbolisch kapitaal

De kunstenaar is is voor zijn symbolisch kapitaal afhankelijk van diegenen met macht in het literaire veld: een competitief systeem van relaties en instituties die gevormd en in stand wordt gehouden door ongeschreven regels, weten en machtsmechanismen.

Waarvan is de status van de kunstenaar volgens Bourdieu afhankelijk?

Netwerken en relaties in de kunstwereld.

Waar hangt culturele erkenning vanaf?

Het hangt af van kundig symbolisch bankieren: de uitgever investeert in een naam die hij heeft gevestigd en critici bevestigen deze geïnvesteerde waarde (of proberen deze juist te ondermijnen). Hun oordelen leiden vaak tot belangrijke economische effecten, terwijl ook consumenten waarde verlenen aan de naam van de schrijfster door haar werk te kopen en te lezen.

Wat houdt het begrip habitus in? (Bourdieu)

De schema's en structuren die het individuele denken en handelen bepalen. Deze habitus vormt een systeem van houdingen die eens zijn aangeleerd, maar daarna als 'natuurlijk' aanvoelen.

Wat is smaak volgens Bourdieu?

Een sociale vaardigheid die wordt ingezet om een sociaal onderscheid te markeren.
Smaak uit zich vooral in het vermogen kunstwerken in en om zichzelf te beschouwen: l'art pour l'art.

Wat is smaak volgens Bourdieu?

Een sociale vaardigheid die wordt ingezet om een sociaal onderscheid te markeren.
Smaak uit zich vooral in het vermogen kunstwerken in en om zichzelf te beschouwen.

  'Goede smaak' markeert een standsverschil. Hiermee is het onderscheid tussen hoog en laag allereerst een sociaal onderscheid geworden: een klassenverschil dat bovendien gemaskeerd wordt als een kwaliteitsverschil.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo