Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Postkoloniale literatuur: de Ander herschrijft zichzelf

3 belangrijke vragen over Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Postkoloniale literatuur: de Ander herschrijft zichzelf

Wat is volgens critici het probleem van koloniale discoursen?

Dat ze representaties van de gekoloniseerde gebieden en volkeren als de werkelijkheid neerzetten.

Wat is postkoloniale literatuur?

Net zo moeilijk te beantwoorden als de vraag wat postkoloniaal is.
Het gaat om literaire teksten uit culturen die allemaal geconfronteerd zijn geweest met de West-Europese, koloniale overheersing.
Dus:

Postkoloniale literatuur is de literatuur die op een of andere wijze voortkomt uit de koloniale ervaring, zich direct of indirect verhoudt tot de koloniale overheersing en/of geproduceerd is in de periode tijdens én na die overheersing.

Hoe hebben postkoloniale literaire teksten de Ander terug laten spreken?

- Postkoloniale herschrijvingen
- Herschrijven van de (neo)koloniale geschiedenis
- Herschrijven van westerse literaire vormen en genres

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo