De lezer in de tekst - Expliciete lezers

14 belangrijke vragen over De lezer in de tekst - Expliciete lezers

Wat is een van de meest bekritiseerde aspecten van de receptietheorie van de school van Konstanz?

Door de nadruk te leggen op het belang van de verwachtingshorizon van de lezer wil Jauss niet alleen het proces van literaire betekenistoekenning nuanceren en historisch verankeren, hij betoogt ook dat onderzoek naar de verwachtingshorizon uitspraken over literaire kwaliteit mogelijk maakt. In de optiek van Jauss treedt in het doorbreken van de verwachtingshorizon het literaire aspect van teksten naar voren.

In welke genres komt de expliciete lezer veel voor?

- Briefvorm
- Lyrische poëzie/Sonnet

Wat is een expliciete lezer?

Wanneer een tekst de lezer rechtstreeks aanspreekt en dus de jij - of de u vorm bevat (briefroman, lyrische poezie)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een aangesproken historische lezer?

Een historische persoonlijkheid aan wie de tekst is gericht, de lezer wordt aangesproken, maar is niet fictief.

Wat is ironisch aan de historisch gerichte receptietheorie van Jauss?

Heeft niet zozeer resultaten opgeleverd in de moderne letterkunde alswel in de oudere letterkunde, waar het doorbreken van de verwachtingshorizon nu juist niet voor de hand ligt.

Wat is een aangesproken reële lezer?

Iedere willekeurige, werkelijke lezer van een tekst die direct wordt aangesproken.

Wat is een verzettende lezer (Fetterley)

lezer die zich ontdekt aan de leesaanwijzingen die een tekst geeft. Het is ontwikkeld binnen de cultural studies, de feministische literatuurkritiek en de postkoloniale literatuurkritiek. Mond vaak uit in herschrijven waarbij het perspectief van een tekst radicaal is omgekeerd

Waar zijn latere onderzoekers achtergekomen in tegenstelling tot de oorspronkelijke receptietheorie?

Dat de lezer een veel grotere speelruimte heeft als Wolfgang Iser dacht. Je kunt je als lezer verzetten tegen de rol die een tkest je opdringt, RESISTING READER.

Hoe kun je de kunstgreep van de aangesproken reële lezer beschouwen?

Als een leesinstructie: aan de lezers wordt uitgelegd hoe zij het verhaal moeten opvatten.

Waar is het inzicht in deze tegendraadse houding ontwikkeld?

Binnen de cultural studies, feministische literatuurkritiek, postkoloniale literatuurkritiek. Deze cultuurwetenschappelijk scholen gaan er vanuit dat teksten en lezers doordrongen zijn van dominante ideologieën. Zij zijn erop gericht de tekst tegen te werken, tegenstrijdigheden te ontmaskeren, niet de vraag WAT BETEKENT DEZE TEKST staat centraal, maar WELKE IDEOLOGISCHEN POSITIE LEGT DEZE TEKST MIJ ALS LEZER OP EN HOE STEL IK MIJ TE WEER?

Waar mondt kritiek op teksten zoals vervat in de resisting reader vaak op uit?

In een bijzondere vorm van productieve receptie: herschrijven van de tekst waarbij perspectief van een tekst radicaal is omgekeerd. Zoals bijv. in de roman KASSSANDRA van Christa Wolf.

Wat houdt het door Judith Fetterley geïntroduceerde begrip resisting reader in?

Het idee van een zich verzettende lezer.
Betekenistoekenning die zich onttrekt aan of teweerstelt tegen de aanwijzingen die de tekst geeft.
In de moderne literatuurwetenschap veel aandacht voor.
Bevestiging sturende werking.

Tussen de resisting reader en de in wezen passieve lezer bevindt zich nog een derde type. Welke is dat?

NEGOTIATED READINGS - onderhandelde lezingen van John Fiske. Lezer laat zich deels leiden door massacultuur. En geeft deels een individuele aanvulling.

Wat heeft de Amerikaanse literatuurwetenschapster Jancie Redway aangetoond?

Vrouwelijke lezers van boeketromans zijn geen passieve consumenten. Dat komt omdat de tekst zelf amper een rol speelt in het proces van betekenistoekenning. Lezeressen hechtten meer waarde aan de leeservaring dan aan de gelezen teksten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo