De lezer in de tekst - Inleiding: de relatie tekst - lezers - betekenis

7 belangrijke vragen over De lezer in de tekst - Inleiding: de relatie tekst - lezers - betekenis

Waar gaat het bij literatuur in de eerste plaats om?

De manier waarop een tekst gestalte krijgt in het hoofd van lezers.

Wanneer krijgt een literair werk betekenis?

Elke keer als het gelezen wordt. Deze is telkens anders want alle lezers bekijken de tekst vanuit hun eigen achtergrond: met de kennis die ze verwoorden hebben en met de psychologische en emotionele gesteldheid die hen nu eenmaal eigen is.

Wanneer is er sprake van een aangesproken fictieve lezer?

Als er geen sprake is van een lezer van vlees en bloed, maar verzonnen instantie die deel is van de verhaalwereld en tot wie de spreker zich expliciet richt (sonnet van Shakespeare,)

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke factoren spelen een rol bij het tot stand komen van de betekenis van een tekst?

- De tekst die een bepaalde vorm heeft
- De lezers die de tekst bekijken

Hoe kun je je als lezer teweer stellen tegen de manipulerende elementen in een tekst?

 

Door een resisting reader te zijn. Dit impliceert een betekenistoekenning die zich onttrekt aan de aanwijzingen die de tekst geeft.

Waarom zien veel literatuurwetenschappers receptie als een essentiële component van het literaire kunstwerk?

Het vermogen van teksten om bij mensen iets teweeg te brengen, maakt literatuur tot literatuur.

Wat betekent impliciete lezer?

Zelfs wanneer er op geen enkele manier sprake is van een aanspreekvorm bevat elke tekst elementen die er op duiden dat er een lezer en een bepaalde leeshouding verondersteld worden. De lezer is geen concreet persoon maar een geheel van culturele normen, waarden, achtergronden, attitudes.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo