De lezer in de tekst - Passieve en actieve lezers

14 belangrijke vragen over De lezer in de tekst - Passieve en actieve lezers

Welke twee stromingen zijn er in de vorige eeuw?

Zie mindmap

Waar wordt de gedachtewereld van de lezers door bepaald?

- De tekst zelf
- Kennis van andere literaire teksten

Wat was aanleiding voor Russische formalisten om de tekst centraal te stellen?

Onderzoek naar de tekst zelf was een reactie op onderzoek naar de auterusintentie. Maar dit onderzoek naar de auteursintentie deed geen recht aan de specifieke en onderscheidende eigenschappen van de tekst zelf, noch aan het feit det elke lezer een tekst anders leest.

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe week de nieuwe weg die de School van Konstanz insloeg door de historische bepaaldheid weer op de agenda te krijgen af van de traditionele 19e eeuwse literatuurgeschiedschrijving?

Er is nu aandacht voor de lezer, het gaat niet om bedoelingen van de auteur.

Op welke manier kan met conventies worden omgegaan en wat heeft dit als resultaat?

- Respecteren van conventies: Leidt tot herkenning en bevestiging van de verwachtingshorizon
- Afwijken van conventies: Geeft aanleiding tot een gevoel van verbazing, en soms van onbehagen en irritatie

Wolfgang Iser verrichtte onderzoek naar tekststructuren in het kader van receptie onderzoek. Waarin verschilt dit van traditionele tekstonderzoek?

Iser onderzocht op welke manier tekst de lezer stuurt in hun interpretatie. Bij traditioneel tekstonderzoek is de relatie tussen tekst en lezer niet interessant, alleen maar de tekst.

Welke literatuurgeschiedenis staat Jauss voor ogen?

Een geschiedenis van de esthetiek van de tegenstelling. Jauss richt zich primair op werken die bestaande normen doorbreken.

Welke soorten expliciete lezers ken je?

Personages (in briefromans)

+ Aangesproken lezers:

Expliciete reële lezer

Expliciete historische lezer

Expliciete fictieve lezer

Wat is de functie van het aanspreken van een lezer in de tekst?

Dit is als een leesinstructie te beschouwen.

Schets de relatie tussen receptie theorie en het formalisme in hun manier van omgaan met verwachtingen van lezers wanneer ze een tekst lezen?

In beide theorieën is afwijking van de norm typerend voor literaire effecten op lezers.

Binnen het receptie-onderzoek wordt het effect van een tekst verklaard door te wijzen op de mate waarin deze afwijkt van gangbare tekststructuren. Het formalisme werkt met de concepten van vervreemding, automatisering, de-automatisering.

Welk type lezer bevindt zich tussen de resisting reader en de in wezen passieve lezer van Iser?

Negotiated readings: Onderhandelende lezingen
Een houding waarbij de lezer zich deels laat leiden door producten van de massacultuur, en deels een individuele invulling geeft aan de functie en betekenis ervan.

Hoe gaat de school van Konstanz om met de esthetiek van tegenstelling / identiteit?

Volgens Jauss kan onderzoek naar de verwachtingshorizon uitspraken over literaire kwaliteit mogelijk maken. Hij is daarbij Exclusief gericht op de doorbreking van  literaire  = Econventies = Esthetiek van de tegenstelling.

Maar dit is geen zinvolle eis aan historische teksten die geschreven zijn binnen de conventie van de esthetiek van de identiteit.

Welke vorm van lezen heeft John Fiske onder de aandacht gebracht en wat bedoelt hij hiermee?

Negotiated Reading: een lezer bepaalt zelf wat hij met de boodschap van een tekst doet. Lezers kunnen op een interactieve manier met tekst omgaan.

Welke vormen van spanning noemt het handboek?

Informatie achterstand (dreiging, geheim, raadsel)

Op het verleden gericht, whodunnit?

Op de toekomst gericht, suspense

Open einde, de spanning wordt niet ingelost

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo