De lezer in de tekst - Spanning

6 belangrijke vragen over De lezer in de tekst - Spanning

Wat houdt de term 'spanning' in?

Het effect van een kunstgreep die met behulp van een selectieve dosering van informatie de aandacht van de lezer/toeschouwer weet vast te houden.

Wat is essentieel wat betreft spanning?

Dat de lezer informatie wordt onthouden op momenten dat anderen in het verhaal, dat wil zeggen de verteller of één of meer van de personages, wel hierover beschikken.

Welke informatieachterstand is naast vertraging ook mogelijk?

Permanente informatieachterstand: Open einde
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke verschillende mogelijkheden doen zich voor wat betreft informatieachterstanden?

- De verteller suggereert iets te weten dat de lezer en de personages niet weten (raadsel)
- De lezer beschikt niet over kennis waarover zowel de verteller als de personages wel blijken te beschikken (geheim)
- Eén of meer personage shebben geen toegang tot informatie waar de lezer en de verteller wel over beschikken (dreiging)

Welke detectives richten zich vooral op het verleden en welke vooral op de toekomst?

Verleden: Whodunit
Toekomst: Thriller

Hoe wordt op de toekomst georiënteerde spanning in de moderne vertelkunst genoemd?

Suspense

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo