Teksten en cultuurhistorische context - Hoe de literatuur verandert in de loop van de tijd, en waarom

7 belangrijke vragen over Teksten en cultuurhistorische context - Hoe de literatuur verandert in de loop van de tijd, en waarom

Wat is het verschil tussen een synchroon perspectief en een diachroon perspectief?

Als we teksten in verhouding tot andere teksten en cultuuruitingen uit dezelfde periode bestuderen, dan spreken wij van een synchroon perspectief op de cultuur- of literatuurgeschiedenis.
Als we teksten in verband met vroegere en latere werken beschouwen, dan spreken wij van een diachroon perspectief.

In welke vraag ligt het fascinerende van de literatuur- en cultuurgeschiedenis?

Hoe komt het dat verschillende auteurs rond dezelfde tijd vergelijkbare ideeën en technieken lijken te hebben en te gebruiken?

Welke verklaring bood het formalisme voor de vraag waarom schrijvers enerzijds met nieuwe dingen komen en anderzijds toch ook vaak op één lijn te plaatsen zijn?

Joeri Tynjanov: De theorie van vrevreemding.
Interne dynamiek van de literatuur.

Kunst werkt vervreemdend. Als een bepaald procédé te vaak wordt toegepast of als een bepaald thema te vaak aan de orde komt, raakt men daarop uitgekeken. Vernieuwing moet op gang komen om in behoefte aan kunst te voorzien.

Golfbeweging: Vernieuwing > Verspreiding > Automatisering.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe ontstaan vernieuwingen in de literatuur en wat veroorzaken zij

ze zijn voor een belangrijk deel een reactie op discontinuïteiten in de leefwereld. Dit levert echter geen directe afspiegeling van de maatschappij op: maatschappelijke veranderingen worden nooit onmiddellijk en als zodanig in de literatuur weergegeven. Ze worden geleidelijk aan verwerkt in verschillende vormen van cultuur en zijn geleidelijk aan tot stand gekomen als gevolg van cultuuruitingen.

Wat zijn de formalisten en de marxisten?

Formalisten legden veel nadruk op de interne dynamiek van de literatuur om tegengas te geven aan de marxistische traditie die vooral de nadruk had gelegd op de 'externe' invloeden van de socio-economische context.
Formalisten werden zelf weer onderwerp van felle kritiek uit marxistische hoek, omdat ze té weinig aandacht aan de sociale context besteden.

Welke vorm neemt vernieuwing vaak aan?

De vorm van een creatief recyclen van het oude, van voor de literatuur nog perifere vormen en van andere mediale technieken.

wat is Metafictie en hoe ontstond het

  • speels reflecteren op fictionaliteit
  • gevolg van technische ontwikkeling in postmoderne tijd: voorbeelden: The Matrix, The Truman show, The Office
  • ook: ontwikkelingen in politieke cultuur en de werking daarin van de taal van technologie en reclames ( simulatie van de 'echte' wereld)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo