Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Inleiding: ruimtes op de achtergrond

5 belangrijke vragen over Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Inleiding: ruimtes op de achtergrond

Interpreteer Canons en Diners

Het samenstellen van een canon is even hachelijk als het samenstellen van een dineruitnodiging, wie mag wel aanzitten en wie niet, wie behoort tot de inner circle?

Hoe gaf de literatuur het proces van koloniseren impliciet een rechtmatig aanzien?

Door de voorstelling van de 'inlanders' als minderwaardige wezens.

Wat bepaalt opname of uitstoting in de canon?

Status, verkoopcijfers met andere woorden symbolische en economische waarde

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke facetten bepalen of iets literatuur is?

-waardevolle teksten die beschikken over specifieke kenmerken

-teksten die op een kunstige manier spelen met het medium taal

-teksten die om een of andere reden een lange houdbaarheidsdatum hebben

Maar naast inhoudelijke of formele aspecten speelt nog iets anders een rol: zij worden gevormd binnen web van normen, conventies en belangen die tijds- en cultuurgebonden zijn.

Wat is het eigenaardige aan een discours?

Dat het werkelijkheidsvormend is.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo