Teksten en intertekstualiteit - Ter afsluiting: de ondode auteur

5 belangrijke vragen over Teksten en intertekstualiteit - Ter afsluiting: de ondode auteur

Hoe kan de auteur zijn intellectuele eigendom tegen roof beschermen?

Claim

Wat is de ondode auteur?

De nadruk is afgelopen jaren vooral gelegd op het collectieve karakter van het schrijven en op de rol van lezers in het bepalen van de betekenis van de tekst. Maar dit alles neemt niet weg dat sommige teksten iets nieuws tot stand kunnen brengen en dat ze dus niet te verklaren zijn vanuit bestaande modellen. de afzonderlijke ingrediënten waaruit zo'n tekst bestaat, komen weliswaar van elders en zijn door andere gebruikt, maar het geheel heeft een unieke smaak of kleur, een eigen stijl. Het bijzonder van individuele teksten is makkelijker te proeven dan te beschrijven.

Waaraan maakt iemand zich schuldig als hij verhalen waar een claim op zit als geheel of voor een deel overschrijft?

Plagiaat
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Door welke ontwikkelingen werd de noodzaak die sinds circa 1800 gevoeldd is om de rechten van auteurs en uitgevers nader te bepalen ingegeven?

- Commerciële en technologische ontwikkelingen
- Nieuwe opvattingen over het schrijven

Waarom blijven auteurs steeds terugkeren in discussies?

- Auteurs blijven vanuit het perspectief van de sociale organisatie van de literatuur zeer belangrijk
- Sommige schrijvers blijken 'beter' of 'interessanter' te schrijven dan anderen: Waarom slagen sommige schrijvers erin om bijzondere teksten te maken, terwijl andere daar niet toe in staat blijken te zijn?

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo