Samenvatting: Hoofdstukken Vermogensrecht | 9789013140828

Samenvatting: Hoofdstukken Vermogensrecht | 9789013140828 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdstukken vermogensrecht | 9789013140828

 • 1 Vermogenrechten

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het vermogensrecht wordt onderscheiden in 2 soorten rechten, welke zijn dit?

  • Goederenrechtelijke rechten: Schetsen de verhouding tussen mens en goed, zijn absoluut en exclusief en als het op een zaak rust ook zakelijke rechten
  • Persoonlijke/vorderingsrechten: Zien op de verhouding van mens tot mens en zijn relatief
 • Wat zijn kenmerken van goederenrechtelijke rechten?

  • Het recht berust op een zaak of op een vermogensrecht
  • Het is absoluut en exclusief
   • Iemand mag rechthebbende dus niet storen in het gebruik van haar recht
   • Het kent zaaksgevolg
  • Beperkte rechten beperken beschikkingsbevoegdheid
   • Als goed wordt overgedragen blijft beperkte recht erop rusten
   • Eerdere beperkte recht Gaat voor het latere
   • Beperkt recht ondervindt geen nadeel van later faillisement
 • Wat houdt het gesloten systeem van het goederenrecht in?

  • Partijen zijn gebonden aan de in de wet genoemde goederenrechten
  • De inhoud van een goederenrecht mag door partijen niet vrijelijk worden bepaald
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het burgerlijkrecht maakt een splitsing tussen twee onderdelen welke?

  Het persoon en familierecht aan de ene kant en het vermogensrecht aan de andere kant.
 • Het burgerlijk recht omvat twee onderdelen welke zijn dit?

  1. Het personen en familie recht
  2. Het vermogensrecht. Regels die betrekking hebben op subjectieve vermogensrechten. Voorbeeld: eigendom van een fiets of een vorderingsrecht
 • 1.2 Eigendom en vorderingsrecht

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de positieve en negatieve bevoegdheden van een eigenaar en hoe worden deze beperkt?

  • Positieve bevoegdheden: eigenaar is bevoegd tot gebruik, genot en beschikking
  • Negatieve bevoegdheid: eigenaar behoeft niet te dulden dat een ander handelingen verricht met/op zijn goed

  Wordt beperkt door:
  • Aan andere verleende rechten:
   • Beperkte rechten
   • Persoonlijke rechten (huur)
  • Wettelijke voorschriften, zowel formeel als materieel:
   • Vereisten voor lagere wetgevers voor beperking:
    • moet wet in materiële zin zijn
    • niet geheel het genot ontnemen
    • niet een door een wet toegekende bevoegdheid ontnemen
    • beschikkingsbevoegdheid niet beperken
  • Regels van het ongeschreven recht
 • Hoe kan eigendom worden verkregen en verloren?

  Verkregen: (relatief)
  • Op wijze die voor alle goederen gelden (erfopvolging, overdracht)
  • Op speciaal voor eigendom geldende wijze. (verkrijging onder bijzondere titel)

  Verloren: (absoluut)
  • Doordat een ander de eigendom verwerft
  • Doordat het eigendomsrecht verdwijnt:
   • Tenietgaan zaak
   • Zaak wordt bestanddeel andere zaak
   • Er wordt afstand gedaan van het eigendom
   • Verlies van eigendom van dieren 
 • Wat is toe-eigening en wat zijn de vereisten 5;4?

  Wanneer je een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijg je daarvan eigendom. Vereisten:
  • roerende zaak die aan niemand toebehoort
   • heeft nooit eigenaar gehad
   • zaken waarvan eigenaar bezit heeft prijsgegeven om zich ervan te ontdoen
  • inbezitneming, de feitelijke macht over de zaak te verschaffen
 • Wat is natrekking en wat zijn de vereisten? 5;3

  Wanneer een zaak bestanddeel wordt van een andere zaak, verkrijgt de eigenaar van die andere zaak de eigendom van het bestanddeel. Vereisten:
  • Twee of meer zaken
  • Toebehorend aan verschillende eigenaars
  • Een van de zaken kan als hoofdzaak worden aangemerkt
  • Een andere zaak wordt bestanddeel van de hoofdzaak
  Het geschiedt onafhankelijk van de wil van de verkrijger of verliezer
 • Wat is samensmelting en zaakvorming 5;14 en 5;16? Wat is het gevolg?

  • Samensmelting: 2 of meer zaken waarvan er geen als hoofdzaak kan worden aangewezen worden verenigd tot een nieuwe zaak
  • Zaakvorming: nieuwe ontstane zaak ontleent haar waarde in grote mate aan haar door menselijke arbeid ontstane nieuwe vorm

  Gevolg:
  • alle zaken behoorden tot zelfde eigenaar dan is hij ook eigenaar nieuwe zaak
  • zaken behoorden tot verschillende eigenaars, zij worden mede-eigenaars van de nieuwe zaak

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart