How does the nervous system respond to stimulation and produce movement? - Organization of the motor system

4 belangrijke vragen over How does the nervous system respond to stimulation and produce movement? - Organization of the motor system

Graziano zei dat de motorische cortex drie typen van organisatie vertegenwoordigt. Welke?

- Het lichaamsdeel dat moet bewegen
- De ruimtelijke locatie waarop de beweging gericht is
- De functie van de beweging

Hoe heten de belangrijkste paden vanaf de motorische cortex naar de brainstem en de spinal cord?

Corticospinal tracts (cortico=cortex, spinal=spinal cord).
Tracts zijn bundels van zenuwaderen.

Welke twee soorten neuronen zijn er in de ventral horns?

- Interneurons
- Motorneurons
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Ledematen (limbs) werken in tweetallen, bijvoorbeeld de triceps en de biceps. Welke verschillen heb je hiertussen?

- Extensor: deze beweegt (extends) het lichaamsdeel weg van de romp (triceps)
- Flexor: beweegt het lichaamsdeel (bijvoorbeeld de arm) naar de romp (biceps)

De verbindingen tussen interneurons en motorneurons zorgen ervoor dat de spieren samenwerken zodat wanneer de één samentrekt, de ander kan ontspannen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo