How do we hear, speak and make music? - Anatomy of language and music

6 belangrijke vragen over How do we hear, speak and make music? - Anatomy of language and music

Van welke drie stellingen gaat Chomsky uit?

- Taal is universeel in menselijke populaties. Alle mensen maken er gebruik van.
- Mensen leren taal vroeg in het leven en ogenschijnlijk zonder al te veel moeite. Vanaf 1 tot 6 jaar is een sensitieve periode voor het opdoen van taal.
- Talen hebben veel dezelfde structurele elementen, zoals syntax en grammatica.

Wat is Broca's area?

Een spraakgebied in de linker hemisphere die functioneert samen met de motorcortex om bewegingen te produceren die nodig zijn voor spraak.

Wat is Wernicks afasie?

Het niet meer kunnen begrijpen of produceren van betekenisvolle taal, ook al is de productie van woorden intact. Er is dus een vloeiende spraak, maar wat er uit komt is betekenisloos. Ze zijn zich vaak niet meer bewust hiervan.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is global afasie?

Zowel Broca's als Wernicks area zijn beschadigd en er is dus een gebrek aan taalbegrip en taalproductie.

Wat deed Penfield om het breinoppervlak te stimuleren tijdens een operatie?

Hij gebruikte een zwak elektrische stroming. Hij onderzocht de volgende hersenonderdelen:
- Auditory cortex: patiënten zeiden dat ze verschillende geluiden hoorden. Dit bewijst dat de auditory cortex een rol speelt in het herkennen van geluidspatronen.
- A1: patiënten zeiden dat ze simpele tonen hoorden.
- Wernicks area: zorgde voor een interpretatie van een geluid.

Penfield onderzocht twee effecten van elektrische stimulatie op de hersenen m.b.t. spraak. Welke?

- Disrupting speech: hij keek wat er gebeurde als hij iemand elektrisch stimuleerde terwijl hij sprak. Resultaat: onduidelijk praten, woordverwarring, bemoeilijking van woorden zoeken.

Speech arrest: supplementary speech area stopt compleet terwijl hij sprak, waardoor de patiënt stilviel.

- Eliciting speech: hij keek wat er gebeurde als een patiënt niet praatte en hij de taalgebieden elektrisch stimuleerde. Resultaat: enige vocale uitingen als in uitroepen of mondveranderingen, verder weinig effect.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo