What causes emotional and motivated behavior?

11 belangrijke vragen over What causes emotional and motivated behavior?

Er zijn verschillende theorieën over hoe wij emoties krijgen. Welke?

- Common sense: stimulus > feeling > arousal: ik ril omdat ik bang ben
- James-lange: stimulus > arousal > feeling: ik ben bang omdat ik ril
- Cannon-bard: stimulues > breinactiviteit > feeling en arousal: de hond laat me rillen en bang voelen
- Schachter: stimulus > arousal > inschatting > feeling: ik schat de situatie als gevaarlijk in, dus ik ben bang

Emoties bestaan uit drie componenten. Welke?

- Automatische reactie (verhoogde hartslag): hypothalamus en geassocieerde structuren
- Subjectieve gevoelens (angst): amygdala en delen van de frontal lobes
- Cognities (gevoelens over de ervaring): prefrontal cortex

Wat is de definitie van emotie?

Een complex patroon van veranderingen, inclusief opwinding, gevoel, cognitieve processen, gedragsreacties, worden gemaakt als antwoord op een situatie die als persoonlijk significant wordt beschouwd.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hebb en collega's onderzochten wat de effecten waren van sensory deprivation bij studenten. Ze kregen alleen basisbehoeften, deden niets, zagen niets. Wat waren de gevolgen?

De studenten waren mega gestresst.
Hebb dacht dat het komt omdat het brein een diepgewortelde wil heeft voor stimulatie. De neuronen zijn dan te inactief i.t.t. andere momenten.

De drie belangrijkste neurale structuren in emotioneel en motivationeel gedrag zijn:

- Hypothalamus met de pituitary gard. Zowel de frontal lobes als het limbic system projecteren informatie naar de hypothalamus. De hypothalamus zendt informatie naar de brainstem om gedrag te produceren.
- Limbic system
- Frontal lobes

De twee algemene klasses van gemotiveerd gedrag zijn:

- Regulatory behavior: gedrag dat wordt gemotiveerd om te voldoen aan de overlevingsbenodigdheden van een dier. Wordt gecontroleerd door de homeostatic mechanisms, welke de hypothalamus met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: lichaamstemperatuur, zoutconsumptie etc.

- Nonregulatory behavior: gedrag dat niet zozeer nodig is om te overleven. Wordt niet gecontroleerd door de homeostatic mechanisms en heeft vooral betrekking op de frontal lobes, meer dan de hypothalamus. Deze gedragingen worden sterk beïnvloed door externe stimuli. Bijvoorbeeld: seksueel gedrag.

De hormoongerelateerde activiteit van de hypothalamus wordt gecontroleerd door 3 factoren. Welke?

- Feedback loops: controleren het aantal hormonen die worden losgelaten.
- Neural regulation: andere hersensregio's zoals het limbi system en de frontal lobes, beïnvloeden het vrijlaten van hormonen.
- Experiental responses: ervaring kan de structuur en de functie van hypothalamische neuronen wijzigen.

De hypothalamische stimulatie is gerelateerd aan twee belangrijke kenmerken van gedrag:

- De survival van een dier of diersoort
- Beloning

Wat is het Kluver-Bucy syndroom?

Een gedragsstoornis, gekenmerkt door hyperseksualiteit.
Dit treedt op door bilaterale verwonding aan de temporal lobe. Bij mensen komt dit niet vaak voor. De symptomen bij apen zijn:
- verlies van angst, hyperseksualiteit, geen filteringen van stimuli, alles willen onderzoeken met de mond en maakt geen onderscheid in zaken met betrekking tot dieet.

Welke breinregio's hebben invloed bij het proces van eten?

- Hypothalamus: veranderingen in hormoonlevels, vooral insuline, de smaak en aantrekkelijkheid van eten wordt gewijzigd, glucose leven in het bloed, stofwisselingssnelheid.
- Amygdala: schiet uit naar de hypothalamus, schade wijzigt voedselvoorkeur
- Orbital prefrontal cortex: ontvangt input van het reukorgaan, schade hieraan kan resulteren in verminderen van eten, vanwege verminderde sensorische reacties op smaak en geur.

Reward bestaat uit twee onafhankelijke processen:

- Wanting: aansporende karakteristieke trek. Wordt vooral beïnvloed door dopamine.
- Liking: evaluatie van plezier, wordt beïnvloed door oipoid en benzodiazepines-GABA systemen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo