How does the brain think? - Cerebral asymmetry in thinking

3 belangrijke vragen over How does the brain think? - Cerebral asymmetry in thinking

Wat heb je als je het Gerstman syndroom hebt?

Schade aan de linker parietal lobe.

Wat houdt dichotic listening in?

Een experimentele procedure voor het gelijk presenteren van een verschillende auditieve input in elk oor. Het rechteroor heeft een voorkeur voor verbale informatie (linker hemisphere). Het linkeroor heeft een voorkeur voor muzikale informatie (rechter hemisphere).

Wat houdt split brain in?

Een operationele disconnectie van de twee hemisferen waarbij het corpus callosum wordt geknipt. Meestal levert dit geen grote problemen op, maar soms ook wel en dan levert dit veel informatie op voor de natuurlijke gang van zaken van de cerebrale asymmetrie.

Wanneer objecten worden gepresenteerd in het rechter visuele veld (dus de linker hemisphere), kunnen split brain patiënten deze gemakkelijk benoemen, want de taal zit in de linker hemisphere. Wanneer ze in het andere gezichtsveld worden getoond, kunnen split brain patiënten deze niet benoemen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo