Samenvatting: Ondersteunende En Activerende Begeleiding | 9789001822699 | Anneke van Ormel, et al

Samenvatting: Ondersteunende En Activerende Begeleiding | 9789001822699 | Anneke van Ormel, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van ondersteunende en activerende begeleiding | 9789001822699 | Anneke van Ormel, Ank van der Wiel

 • 1 ondersteunende activerende begeleiding

 • 1.1 wat is ondersteunende en activerende begeleiding?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is activerende begeleiding?

  is een methodische begeleiding die gericht is op het activeren van een zorgvrager met psychosociale problemen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.
  gericht op structurele problemen op praktisch maatschappelijk, emotioneel of psychosociaal gebied
  je geeft sturing aan de oplossing van het probleem. waarbij het initiatief bij jou ligt
 • 1.2 de begeleidende taken van de verpleegkundige

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke taken heb je als verpleegkundige bij de begeleiding van zorgvragers?

  • planning
  • voorlichting
  • coördineren
  • begeleiding uitvoeren
  • zelfredzaamheid stimuleren
 • wat is belangrijk in de coördinatie van het begeleidingsproces bij een zorgvrager?

  • afspraken maken over wie de begeleiding (wie doet wat wanneer)
  • de begeleidingsmethodiek en het begeleidingsplan op elkaar afstemmen
  • begeleidingsplan uitvoeren en veranderingen signaleren
  • voorwaarden creëert voor alle betrokkenen om tot een goede begeleiding te komen
  • de intake het ontslag en de overdrachtsprocedure regelt.
 • op welke terreinen begeleidt je de zorgvrager?

  je begeleidt de zorgvrager bij;
  • huishoudelijke taken
  • persoonlijke en verpleegkundige zorg
  • beheer van financiën en de administratie en van persoonlijke eigendommen
  • het vinden en uitvoeren van geschikte activiteiten
  • maatschappelijke problemen
  • sociale problemen
  • gedragsveranderingen
  • emotionele problemen
  • het sociale netwerk
  • opvoedingsondersteuning
 • 1.3 samenwerking met andere disciplines

 • welke andere disciplines kun je tegen komen bij de begeleiding van een zorgvrager?

  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • PIT verpleegkundige (psychiatrische intensieve thuiszorg)
  • sociaal psychiatrische verpleegkundige
  • diabetes verpleegkundige
  • astma vp
  • arbo vp
  • oncologisch vp
  • aidsconsulent
  • PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleider)
  • RIBW Regionaal Instituut Beschermd Wonen
  • GGZ medewerkers geestelijke gezondheidszorg
  • arbodienstmedewerkers
  • fysio
  • ergo
  • act beg
  • maatsch werk
  • psychologen
  • pedagogen
  • orthopedagogen
  • psychiaters
  • medisch specialisten
 • 1.4 maatschappelijke ontwikkelingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke soorten maatschappelijke ontwikkelingen zijn er die betrekking hebben op de zorgverlening?

  vergrijzing
  normalisatie
  individualisering
  toename van ketenzorg
  inetrculturalisatie
 • 1.5 wetgeving

 • welke soorten wettelijk vertegenwoordigers heb je?

  mentor; niet handelingsonbekwaam regelt financiën zelf heeft hulp nodig bij opkomen voor rechten bij verzorging en begeleiding (wet mentorschap)
  bewindvoerder; beheert vermogen geld en goederen als de zorgvrager hier niet toe in staat is. Wordt door de rechter aangesteld
  curator; dan ben je voor de wet onmondig, hebt helemaal geen zeggenschap meer
 • 1.6 visie op zorg

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke 13 stappen moet je nemen bij belevingsgerichte zorg?

  1. wat is de hulpvraag
  2. hoe gaat zorgvrager met zijn problemen om, hoe kijkt hij hierna
  3. welke gezondheids- bestaans- en interactie- problemen zijn er of zijn er te verwachten
  4. welke factoren kunnen worden beïnvloed, betreft het de persoon, of het systeem, actueel of potentieel?
  5. wat zijn de overheersende problemen
  6. welke rol heeft mantelzorg vrijwilligers
  7. in overleg doelen vaststellen
  8. vergelijk wat nodig is en wat volgens instelling kan
  9. welke activiteiten zijn nodig?
  10. maak een plan van aanpak
  11. bepaal en leg vast wie coördineert
  12. voer gemaakte afspraken uit en evalueer regelmatig
  13. bepaal samen of doelen zijn bereikt
 • van welke 3 probleem gebieden wordt uitgegaan binnen de belevingsgerichte zorg?

  1. gezondheidsproblemen
  2. bestaansproblemen
  3. interactieproblemen
 • welke soorten visies zijn er op de zorg?

  vraaggestuurde zorg
  vraaggerichte zorg
  belevingsgerichte zorg
  geïntegreerde belevingsgerichte zorg

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart