Samenvatting: Professioneel Werken | 9789037223637 | Barbara Becker, et al

Samenvatting: Professioneel Werken | 9789037223637 | Barbara Becker, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Professioneel werken | 9789037223637 | Barbara Becker, Marijke Beers; Willeke den Brok; Ton Cremers, Sabine Groeneveld; Sandra van Mameren; Caroline van Oost; Rubus Opleidingspartners; Karin Stolk, Zwaan Zwart

 • 1 Terugblik op zorg en welzijn

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

  Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
  Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.
 • In welke 4 clusters (categorieën) wordt speciaal onderwijs vanaf 1985 onderverdeeld?

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
  • Cluster 2: scholen voor dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.
 • 1.1.1 Industrialisering

 • Wat is industrialisering en wanneer speelde het?

  Industralisering wil zeggen dat het door de komst van machines mogelijk werd op grote schaal te produceren.
  Aan het begin van de vorige eeuw, werd er aan de samenlevingsstructuur gebouwd;
  • Arbeidersklasse
  • Middenklasse
  • Hogere klassen.
 • 1.1.2 Democratisering

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is wellicht de meest revolutionaire verandering?

  De democratiseringsbeweging, die in de jaren 60 begon.
 • 1.1.3 Participatiesamenleving

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een verzorgingsstaat en wanneer hadden wij deze staatsvorm?

  Een staat waarbij de overheid veel maatschappelijke voorzieningen faciliteert. In Nederland hadden wij dit tot de tweede helft van de vorige eeuw.
 • 1.1.3.1 Afbouwen verzorgingsstaat

 • Noem de 5 genomen maatregelingen van de overheid sinds de jaren 80 om het principe van de verzorgingsstaat af te bouwen?

  • Privatiseren van het ziekenfonds ( nu: zorgverzekeraars)
  • Afbouwen of versoberen van subsidies, regelingen en toelagen voor studie en onderwijs, welzijn en cultuur
  • Versoberen van WAO en bijstand
  • Maatregelen voor oudere werknemers: verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar
  • Sinds 2015 het overhevelen van zorgtaken en budgetten naar gemeenten en zorgverzekeraars (langdurende zorg), inclusief bezuinigingsmaatregel.
 • 1.2 Ontwikkelingen in de zorg

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn categorale ziekenhuizen?

  Ziekenhuizen voor patiënten met specifieke aandoeningen.
  Voorbeeld: Brandwondencentrum, oogziekenhuis.
 • Waarvoor was vroeger een  Sanatoria?

  Voor tubercolose (longziekte).
 • 1.3 Ontwikkelingen in welzijn

 • Welke 4 ministeries hebben we gekend voor de sector welzijn en wanneer?

  1. Ministerie van Maatschappelijk Werk ( 1952-1965)
  2. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965-1982)
  3. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982-1994)
  4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-heden)
 • 1.4 Ontwikkelingen in het onderwijs

 • Wat valt er NIET onder het pedagogisch werkveld?

  • Het voorgezet onderwijs 
  • Beroepsonderwijs

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart