Samenvatting: Psychologie Van De Levensloop Inleiding In De Ontwikkelingspsychologie | 9789463443814 | Pol Craeynest

Samenvatting: Psychologie Van De Levensloop Inleiding In De Ontwikkelingspsychologie | 9789463443814 | Pol Craeynest Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie van de levensloop inleiding in de ontwikkelingspsychologie | 9789463443814 | Pol Craeynest

 • 1 terrein verkenning

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het moeilijk om een geïntegreerd beeld te ontwikkelen bij levensloop (3)

  • Er zijn veel feiten en inzichten
  • verschillen in visie en uitgangspunten bi de onderzoekers
  • de complexiteit van de ontwikkelingsproces
 • 1.1 een korte historiek

 • Noteer de belangrijkste etappes in de evolutie van de levenslooppsychologie (4)


  ontstaan van intuïtie ontwikkelingspsychologie
  start van de genetische psychologie
  • Babybiografieën
  • begin van de wetenschappelijke theorie vorming
  omvorming tot een ontwikkelingspsychologie
  • nieuwe onderzoekstechnieken
  • nieuwe impulsen voor theorievorming
  uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie
  • tot halfweg 20ste eeuw enkel aandacht voor kinderen
  • ontwikkeling als een levenslang veranderingsproces
  • poging tot integratie
 • 1.1.1 de verre voorgeschiednis

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er in de verre voorgeschiedenis belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (2)


  1) Spontane vragen en de flarden inzichten die bij mensen opkomen tijdens hun alledaagse bezigheden2) Ontstaan van intuïtieve ontwikkelingspsychologie
  • hoe de wereld in elkaar zit
  • hoe bepaalde gebeurtenissen komen en gaan
  • hoe het leven verloopt van aan de geboorte tot de dood
  • vastgelegd in de taal in de vorm van mythen en zegswijzen
 • Wat heeft de filosoof Circo te maken met de voorgeschiedenis van levensloop

  Hij had het over de discussie over ouderdom
 • Waarom was ontwikkelingspsychologie nog geen wetenschap?

  Geen systematische observaties en geen samenhangende theorieën
 • Wat hield voorwetenschappelijke 'ontwikkelingspsychologie' in?

  - Alledaagse opvattingen: wat mensen intuïtief denken
  Bv. De wijsheid komt met de jaren
   - theoretische beschouwingen: denkwerk van filosofen
 • 1.1.2 start van de genetische psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er in de start van de genetische psychologie belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (2)

  De babybiografieën
  • Er word niet meer nagedacht over hoe de mens zich ontwikkelt maar er wordt rechtstreeks geobserveerd
   • vooral op eigen kinderen
  Begin van de wetenschappelijke theorie vorming
  • Geïnspireerd door de evolutietheorie van Darwin
   • Recapitulatietheorie
  • Genetische psychologie:
   • uitsluitend kinderpsychologie,
    • ontwikkeling opgevat als een proces dat bijna uitsluitend genetisch gestuurd is
 • Wat was de nieuwe benadering in de ontwikkelingspsychologie aan het einde van de 18e en 19e eeuw?

  - babybiografieën: Biologen, filosofen en pedagogen beschreven vorderingen van eigen kinderen, leidend tot empirisch beschrijvende ontwikkelingspsychologie.
  - Er was een verschuiving van alleen nadenken naar observeren, hoewel het vaak subjectief was met slechts 1 of 2 casussen.
 • Wat kenmerkt de benadering van de 'genetische' psychologie als nieuwe wetenschap?

  - De focus ligt op kinderen.
  - Het benadrukt dat ontwikkeling een proces is dat bijna helemaal erfelijk wordt gestuurd.
  - Het richt zich op de 'wording' van de (volwassen) mens door systematische observaties en theorievorming.
 • 1.1.3 omvorming tot een ontwikkelingspsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was er bij de omvorming tot een ontwikkelingspsychologie belangrijk voor de evolutie van de levenslooppsychologie (3)

  Nieuwe onderzoekstechnieken
  • Statistische methoden
  Nieuwe impulsen voor theorievorming
  • Meer nadruk op de opvoeding
   • (vanuit pedagogische interesse).
  • Invloed van de ervaringen (behaviorisme).
  Ontstaan Ontwikkelingspsychologie

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart