Samenvatting: Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie. 2De, Herz. Dr | 9789490962876 | Westerman

Samenvatting: Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie. 2De, Herz. Dr | 9789490962876 | Westerman Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. 2de, herz. dr | 9789490962876 | Westerman

 • 1 Gehele boek

  Dit is een preview. Er zijn 118 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Austin's definitie van recht

  Recht is een bevel (een wensuiting voorzien van sanctiemogelijkheid) van algemene strekking uitgevaardigd door de soeverein.
 • Waar gaat het Austin om in zijn rechtsbegrip.

  Hij wil een beschrijving geven van de structuur en werking van het recht zonder een standpunt in te nemen over de waarde of rechtvaardigheid van het recht. Het gaat om een kale beschrijving van het recht zonder een oordeel over verdiensten of tekortkomingen van het recht. Vragen die erbij horen zijn : wat is geldigheid en wat is recht eigenlijk?
 • In de 'Province of Jurisprudence Determined' deed Austin de uitspraak "The law is one thing, it's merit or demerit is another." Wat bedoelt Austin hiermee?

  Recht is niet het tegendeel van onrecht, maar wel als tegendeel van 'niet-recht'.

  Anders gezegd: hij wilde meer een neutrale en duidelijke definitie van het recht scheppen. Daarbij gaat het meer om de inhoud en geldigheid van recht, zonder daarbij belang te hechten aan de rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid daarvan.
 • Welke soorten regels worden er onderscheiden?

  - Rechtsregels (bijvoorbeeld aangaande koop en verkoop) 
  - Sociale regels of etiquetteregels
 • Drie voordelen van Austin's rechtsbegrip

  - Recht ontstaat niet uit gewoonte
  - Geen cirkelredenering (enkel empirisch bestudeerbare begrippen)
  - Normatieve juistheid blijft buiten beschouwing
 • Op welke 4 vragen geeft John Austin (1790-1859) antwoorden/ is hij in geïnteresseerd?

  - Kan er in het algemeen iets gezegd worden over de onderscheidende kenmerken van rechtsregels?
  - Wat is recht eigenlijk?
  - Wat is geldigheid?
  - Hoe zouden we kunnen uitleggen wat recht is aan iemand die nog nooit van recht gehoord heeft?
 • Hoe probeerde Austin de structuur en werking van het recht te begrijpen en definiëren? Noem er 4 op

  - zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem;
  - zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht;
  - zonder een standpunt aan te nemen t.a.v. de waarde of de rechtvaardigheid (juridisch criterium) van het recht en
  - zonder uitspraken te doen over de verdiensten en de tekortkomingen van dat recht.
 • Hoe wordt austin theorie beschreven door anderen?

  Als een kale theorie met storeve en droge teksten.
 • Kelsen's definitie van recht

  De stapeling van regels over regels (dubbele taak van het recht) is kenmerkend voor een rechtssysteem.
 • Op welke noties wilde John Austin geen beroep doen om het recht te begrijpen?

  Op de juridische noties zoals wet en rechtspraak en op de morele.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart