Samenvatting: Recht En Samenleving In Verandering Een Inleiding In De Rechtssociologie | R J S Schwitters

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht en samenleving in verandering een inleiding in de rechtssociologie | R.J.S. Schwitters

 • 1 Inleiding: wat is rechtssociologie?

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vragen moeten gesteld worden of de veranderende registraties van criminaliteit werkelijk de betekenis van het recht relativeert.

  Ten eerste geven door de politie geregistreerde cijfers allerminst een beeld van de werkelijke criminaliteit. Deze cijfers zijn in belangrijke mate de uitkomst van de prioriteiten van het politieapparaat stelt en van aangiftebereidheid.

  Ten tweede wijst overtreding van wettelijke normen niet ondubbelzinnig op een geringe betekenis van het recht. Wanneer men het als de belangrijkste bijdrage van recht aan de samenleving beschouwt dat het een ordelijke procedure in het leven roept voor het oplossen van conflicten, dan stijgt de betekenis van recht naarmate meer criminele handelingen opgespoord en berecht worden.   
 • 1.1 De betekenis van recht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waaruit blijkt dat de betekenis van het recht in onze samenleving is toegenomen?

  • het aantal rechters is in de halve eeuw na 1950 meer dan verdrievoudigd
  • de stijging van het aantal afgestudeerde juristen
  • de laatste jaren hebben veel TV-series het juridisch bedrijf als thema
 • 1.2.1 Wat is sociologie?

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarnaar verwijst het begrip instantie?

  naar een samenstel van rollen die onderlingen door geschreven en ongeschreven regels geordend zijn.
 • 1.2.2 De sociologie van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 27 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat bestuderen sociale wetenschappers?

  De betekenis van al het overige.
  1. De sociale context van regels.
  2. De organisaties en instituties van het recht.
  3. De manier waarop mensen, maar vooral juristen, met de regels omgaan.
  4. En wanneer zij, mensen, een beroep doen op het recht.
 • Tot welke uitspraken komt een jurist?

  Normatieve uitspraken uitspraken over de geldigheid en het toepassingsbereik van rechtsnormen en over de juistheid van juridische beslissingen. Een jurist komt tot beslissingen die direct van toepassing zijn voor de aan het oordeel onderworpen partijen.
 • Tot welke uitspraken komt een rechtssocioloog?

  Tot empirische uitspraken: uitspraken over de feitelijke werking van het recht. De resultaten van het werk van een rechtssocioloog hebben doorgaans geen directe gevolgen, maar verschaffen inzicht op een bepaald terrein.
 • Wat is samengevat in de relational distance-theorie?

  De gedachte dat de betekenis van het recht toeneemt naarmate de dichtheid van sociale relaties afneemt.
 • Het is de tak van de rechtssociologie om veranderingen van sociale verhoudingen aan te wijzen die de juridisering van de samenleving kunnen verklaren. welke verklaringen zijn vrij gangbaar?

  1.Door moderniseringsprocessen als industrialisering en specialisatie zijn kleinschalige en op persoonlijke bekendheid gefundeerde banden in betekenis afgenomen en zijn mensen in sterkere mate afhankelijk geworden van vreemden en mensen op grotere afstand.

  2. De emancipatie van verschillende groepen en het streven naar matriele gelijkheid heeft veel wetgeving in het leven geroepen.

  3. De verhoogde scholingsgraad van mensen en de daarmee samenhangende versterkte weerbaarheid.

  4. En de sterke groei van het aantal juristen, in het bijzonder die juristen die diensten verlenen wanneer het tot juridische geschillen komt, zoals advocaten en rechters.
 • In veel sociologische verklaringen van juridisering wordt veronderstelt dat het aanbod van jurdidische diensten niet uitsluitend gezien kan worden als een antwoord op de gegroeide behoeften aan rechthulp. De relatie wordt nogal eens omgekeerd en dit noemt men aanbodthese: Wat wordt bedoelt met aanbothese?

  Wanneer het aanbod van juridische dienstverlening de vraag bepaald. Mensen herkennen hun problemen eerder als juridisch.
 • In het boek wordt gesproken over het aanbod van de juridische dienstverlening bepaalt de vraag, de aanbodthese. Licht de aanbothese toe.

  De gedachten is dat een beroepsgroep met haar aanbod van een dienstenpakket, de daarbij behorende probleemanalyse en het taalgebruik, in staat is diffuse gevoelens van onvrede zodanig om te buigen van de betreffende beroepsgroep door de op de hulp aangewezenen vanzelf wordt gezien als de meest geschikte remedie voor hun problemen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart