Samenvatting: Privaatrecht | 9789001830199 | A Buitenkamp, et al

Samenvatting: Privaatrecht | 9789001830199 | A Buitenkamp, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Privaatrecht | 9789001830199 | Mr.A. Buitenkamp, Mr.J.C. Duivenvoorden-van Rossum

 • 1 Inleiding privaatrecht

  Dit is een preview. Er zijn 57 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe komt een verbintenis tot stand?

  Een verbintenis komt tot stand door een overeenkomst en door de wet.
 • Wat is het verschil tussen personen en vermogensrecht

  Personenrecht gaat over de persoom,rechtspersonen. Vermogensrecht gaat over op geld gewaardeerde rechten en plichten. ( gericht op het vermogen van )
 • Wat is de basis voor het juridisch handelen ?

  Een rechtshandeling, denk aan een overeenkomst die uit meerdere rechtshandelingen bestaat.
 • Juridische casus stappenplan:

  1. Onderscheid hoofd- en bijzaken
  2. Juridisering (alle stappen)
  3. Toepasselijke rechtsbronnen en selectie nodig voor oplossen casus
  4. Formulering van oplossing
 • Wat heeft een Juridische persoonlijkheid?

  (genot) van burgerlijke rechten
  rechten dragen =drager van rechten en plichten
  rechtsobject - recht op goederen - objecten bv. een teddybeer
  rechtssubject- drager van rechten- eigendomsrecht op ...(bv. de teddybeer die je van je tante kreeg).
 • Wat is cruciaal voor Rechtspersoonlijkheid:

  2:5 BW- In dit artikel wordt rechtspersoon gelijkgesteld met natuurlijke persoon voor wat betreft het vermogensrecht
  2:4 BW- voor het ontstaan is een notariële acte noodzakelijk
 • Volgens de familie heeft na het overlijden van Joke, Jan haar geregistreerde partner geen recht op de erfenis. Is dit waar?

  Een geregistreerd partner heeft dezelfde rechten als een echtgenoot, Jan kan aanspraak maken op de erfenis.
 • Wat is het verschil tussen goederen en verbintenissenrecht?

  Het goederenrecht geeft regels voor relatie tussen persoon of rechtspersoon en een goed.
  Het verbintenissenrecht geeft regels over de rechtsverhoudingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Waarbij de verbintenis de rechtsverhouding is waarin de ene partij een prestatie verschuldigd is aan de andere partij - debiteuren/schuldenaar versus schuldeiser/crediteur.
 • Verschillen tussen goederen en verbintenissenrecht?

  Goederenrecht is gesloten systeem, verbintenissenrecht is open systeem.
  Goederenrecht is algemeen tov iedereen - absoluut, verbintenissenrecht is relatief, alleen werkend ten opzichte van de partij waarmee de verbintenis is aangegaan.
  zo is eigendomsrecht onderdeel van het goederenrecht en een afspraak met een klusjesman een onderdeel van het verbintenissenrecht.
 • Wat is vaak van toepassing bij een vermogensrechterlijke handelingen?

  1. Goede trouw - iemand die wist of behoorde te weten, kende of behoorde te kennen dat de situatie een rechtsgevolg met zich mee zou brengen.
  2. Rekening houden met redelijkheid en billijkheid ( alg. rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en maatschappelijke en persoonlijke belangen )
  3. aanvullende en derogerende werking (overeenkomst aangevuld met of juist buiten toepassing gelaten)
  4. Handtekening of Elektronische (gekwalificeerde) handtekening

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Privaatrecht