Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - Onvoorziene omstandigheden c.a

3 belangrijke vragen over Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen - Onvoorziene omstandigheden c.a

Wat kan worden gevraagd door middel van art. 6:258 BW ?

Wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Wat voegt art. 6:260 lid 2 toe aan art. 6:258?

Een wijziging of gedeeltelijke ontbinding kan ook in die zin voorwaardelijk zijn. 

Wat houdt het begrip onvoorzien in, in Art. 6:258 BW?

de vraag waarin partijen met hun overeenkomst hebben voorzien en niet op voor partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. Het komt erop aan van welke veronderstellingen partijen zijn uitgegaan, of zij in de mogelijkheid van het intreden van onvoorziene omstandigheden hebben willen voorzien of althans stilzwijgend die mogelijkheid hebben verdisconteerd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo