Precedentwerking in de rechtspraak van het EHRM - Of toch nog een zaaksgebonden benadering?

4 belangrijke vragen over Precedentwerking in de rechtspraak van het EHRM - Of toch nog een zaaksgebonden benadering?

WElke drie voordelen heeft de nieuwe benadering van het EHRM?

Het is duidelijker welke uitleg aan een verdragsbepaling moet worden gegeven, waardoor het voor nationale rechters gemakkelijker is deze bepalingen toe te passen. Bovendien kunnen de verdragstaten op deze manier beter beslissen of het nodig is hun nationale situatie aan te passen. Ten slotte neemt de rechtszekerheid van individuele rechthebbenden sterk toe met een duidelijker interpretatie door het EHRM.

Welk gevolg heeft de wens van het EHRM om individuele rechtsbescherming te dienen?

Alle gevallen die aan het Hof worden voorgelegd moet een concrete toepassing aan het recht worden gegeven.

Hoe kan het Hof een abstracte verdragsuitleg en een concrete, casuistische verdragstoepassing met elkaar verenigen?

Door een tweedeling in de toetsing. In de interpretatie= of kwalificatiefase kan het immers een algemene, voor alle gevallen geldende uitleg geven, waarna in de tweede fase een concrete toepassing plaatsvindt die is toegesneden op de individuele omstandigheden van het geval.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom lukt het het Hof nog niet erg om een duidelijke tweedeling in de toetsing ana te brengen?

 Dat blijkt met name in het intern appel. De Grote Kamer zou vooral aandacht besteden aan moeilijke interpretatievragen of vragen van algemeen belang. Het hof heeft ervoor gekozen om in intern beroep iedere zaak volledig te heroverwegen waardoor dat ertoe leidt dat de verduielijking van begrippen uit de conventie soms onvoldoende aandacht krijgt.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo