Precedentwerking in de rechtspraak van het EHRM - Van zaaksgebonden interpretatie naar algemene verdragsuitleg

5 belangrijke vragen over Precedentwerking in de rechtspraak van het EHRM - Van zaaksgebonden interpretatie naar algemene verdragsuitleg

Waarom is het op nationaal niveau moeilijk om een betere toepassing ana grondrechten te geven?

Om verbeterde toepassing te bereiken moet het Hof duidelijk aangeven welke benadering de nationale rechter moet kiezen, als het Hof zich alleen richt op beslechting van het voorliggende geschil wordt dat lastig. Om die reden is vaker opgemerkt dat het Hof zich in zijn rechtspraak sterker zou moeten richten op rechtsvorming en uitleg van eht EVRM.

Wat is het resultaat van het aan belang winnen van de doelstelling van het EHRM?

Het Hof lijkt zich meer bewust te zijn van de betekenis van de uitleg die het geeft voor latere zaken en voor toepassing in de verdragstaten.

Hoe heeft het hof aangegeven niet al te vooruitstrevend te willen zijn?

In de zaak hirst heeft het hof overwogen dat het, in gevallen waarin veel verschil van mening bestaat over de precieze manier waarop een recht moet worden beschermd, niet geroepen is om aan te geven welke concrete eisen een redelijke interpretatie van het EVRM stelt. De benadering van het Hof blijft daarmee reactief, in die zin dat het liever achteraf beoordeelt of een eenmaal getroffen maatregel verenigbaar is met het EVRM, dan dat het van tevoren aangeeft welke eisen het EVRM aan nationale regelgeving stelt.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kam het Hof het beste laveren tussen enerzijds de wens om duidelijkheid en rechtszekerheid te creeren en anderzijds de wens en noodzaak om de beleidsvrijheid van nationale lidstaten te respecteren?

Het Hof kan het beste criteria en maatstaven formuleren voor de interpretatie van rechten, op vergelijkbare wijze als het dit soms doet in het kader van het vaststellen van positieve verplichtingen.

Wat is de wisselwerking tussen eht EHRM en de nationale lidstaten?

De uitspraken van het hof zijn alleen bindend voor e partijen die bij het geschil zijn betrokken. Dat geldt neit voor de interpretatie van de EVRM-begrippen zelf. De precieze mate van incorporatie blijft echter afhankelijk van de nationale rechter en het nationale constitutionele recht. 

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo