Interpretatiemethoden van het EHRM - De comparatieve interpretatiemethode - Betekenis en gebruik van de comparatieve interpretatiemethode

5 belangrijke vragen over Interpretatiemethoden van het EHRM - De comparatieve interpretatiemethode - Betekenis en gebruik van de comparatieve interpretatiemethode

Wat houdt de comparatieve interpretatiemethode in?

Dat het Hof alleen een nieuwe interpretatie van het Verdrag geeft als deze kan steunen op voldoende consensus in de verdragstaten.

Noem een voorbeeld waarin het Hof de comparatieve interpretatiemethode toepaste.

In de zaak Christine Goodwin erkende eht Hof dat de tendens tot erkenning van geslachtsveranderingen nu zo sterk was geworden, dat moest worden aangenomen dat het recht op bescherming van het priveleven ook een dergelijk recht op juridische erkenning impliceerde.

Waarom is het volledig ontbreken van een consensus eveneens een belangrijke voedingsbron voor interpretatie van het EVRM en noem daarvan een voorbeeld.

Juist het bestaan van grote verschillen in de verdragstaten kan voor het Hof aanleiding vormen om een autonome interpretatie te geven van bepaalde begrippen. Zie de zaak Pellegrin. Daarin moest het hof een antwoord geven op de vraag of procedures waarin ambtenaren zijn betrokken onder de reikwijdte van art. 6 EVRM vallen.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verschil tussen de comparatieve interpretatie en de autonome interpretatie?

Het Hof wenst bij de autonome interpretatie juist niet aan te sluiten bij de benadering in de verdragstaten, maar kiest voor een interpretatie die zonder onderscheid van toepassing kan zijn in alle staten. DAarmee creeert het rechseenheid en rechtsgelijkheid als het gaat om het toekennen van belangrijke waarborgen.

Wie is bevoegd tot interpretatie van het verdrag?

Het is primair aan het Hof om een interpretatie te geven aan het Verdrag. Anderzijds heeft het Hof steeds benadrukt dat het een subsidiaire positie heeft ten opzichte van de verdragstaten, die zelf een primaire verantwoordelijkheid hebben om het Verdrag op de juiste wijze toe te passen. Zeker bij positieve verplichtingen resulteert dit vaak in een margin of appreciation.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo