Samenvatting: Sociale Psychologie Voor Managers | 9789031332991 | A T H Pruyn, et al

Samenvatting: Sociale Psychologie Voor Managers | 9789031332991 | A T H Pruyn, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sociale Psychologie Voor Managers | 9789031332991 | A. T. H. Pruyn; H. a. M. Wilke; P. Veen

 • 1 Managementvraagstukken en sociale psychologie: een inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Het werkveld van de manager in bedrijven en instellingen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee categorieën van methoden en technieken zijn er om gedrag binnen een bedrijf te analyseren?

  • Geaggregeerd niveau: tussen economische variabelen (relatie tussen promotie en aandelen)
  • Individueel niveau
 • Wat wordt op sociaal-psychologisch niveau voornamelijk van een manager verwacht?

  Dat hij in staat is het gedrag van verschillende stakeholders te begrijpen, verklaren én voorspellen.
 • Op welke vier niveaus draagt de sociale-psychologie bij aan het inzicht van managers? 


  • Gedrag van individu
  • Interacties tussen individuen
  • Processen binnen groepen
  • Verhoudingen tussen groepen
 • Wat is er voor nodig om gefundeerde beslissingen te maken als manager?

  Theorievorming van toepassing van kennis.
 • 1.2 Theorievorming in de psychogologie

 • Op welke twee verschillende manieren kunnen verschijnselen worden verklaard door wetenschappers?


  • Inductie: Bijzondere => algemene beweringen (theorievorming)
  • Deductie: Algemene theorie => bepaalde beweringen (afleiden)
 • 1.3 Reductie van mogelijke verklaringen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe constateert een wetenschapper welke verklaring voor een verschijnsel via deductie de beste optie is?

  Dat kan hij alleen door te toetsen en het uitsluiten van alternatieven = reductie
 • 1.4 Sociale psychologie omschreven

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is opvallend aan de definitie van Allport (1954) voor sociale psychologie?

  De mate waarin beleving en gedrag worden beïnvloed door expliciete en impliciete aanwezigheid van anderen.
 • Wat wordt bedoeld met impliciete en expliciete aanwezigheid van anderen?

  Impliciet = non-fysiek aanwezige beïnvloeding
  Expliciet = fysiek aanwezige beïnvloeding 
 • Waarom wordt her in de definitie van sociale psychologie onderscheid gemaakt tussen beleving en gedrag?

  Dit belangrijkste reden is dat (sociaal)psychologen uit gaan van de veronderstelling dat gedrag tot stand komt als gevolg van interne processen (beleving), die hun weerslag hebben op hoe iemand zich zal gedragen.
 • 1.5 Toetsing in de sociale psychologie

 • Welke hoofdmethoden worden er gebruikt om verklaringen te toetsen?

  • Correlationeel onderzoek: samenhang onderzoek tussen X en Y
  • Experimenteel onderzoek: toetsing van oorzakelijke verbanden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart