Samenvatting: Sociologische Perspectieven Op De Lerende Samenleving

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sociologische perspectieven op de lerende samenleving

 • 1 Hoofdlijnen sociologisch denken onderwijs

 • 1.1 Inleiding & begrippen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe brengt men patronen in het onderwijs in kaart?

  Onderwijs is een proces van kleine, dagelijkse interacties in de klas, het schoolplein en de lerarenkamer. In die interactie ontstaan opvattingen, kansen en (on)mogelijkheden die het bestuderen waard zijn. Er worden studies uitgevoerd die een breed (kwantitatief) en een diep (kwalitatief) beeld beogen. De beste studies zijn de multimethods waar er zowel breed als diep onderzoek wordt uitgevoerd.
 • 1.2.1 Vormverandering van de sociale organisatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is "economische modus van productie"?

  Organiserende principes bij het produceren van goederen en diensten.
 • 1.2.2 Sociale ordes

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn geconstrueerde ordes?

  De orde is een abstracte entiteit in het leven geroepen om bepaalde doelen te verwezenlijken
 • Wat zijn spontane ordes?

  De orde is een abstracte entiteit ongepland ontstaan en bestaat uit een veelheid van onderlinge interacties tussen mensen.
 • Welke orde krijgt het meeste aandacht door de sociologen?

  de orde van de primaire sociale orde en de manier waarop:
  · Pso de andere ordes beïnvloedt (van binnenuit)
  · De andere ordes de primaire sociale orde beïnvloeden (van buitenaf)
 • Geef sociologische grondleggers uit de 19 de eeuw:

  • Tönnies => teloorgang van de primaire sociale orde
  • Weber => opkomst sociale orde van de overheid
 • Geef de sociologische grondlegger uit de 20ste eeuw:

  • James Coleman => Sociale omgeving van mensen in laatste 150 jaar geëvolueerd van sterk spontaan (primaire sociale orde van gemeenschappen met daarbinnen een netwerk van relaties en mensen die voor elkaar zorgden) naar sterk geconstrueerd of ‘new social order’ (taken van de pso zijn overgenomen door ‘grote’ organisaties ‘purposive coorporate actors’ die georganiseerd zijn op basis van bureaucratische, geconstrueerde principes en worden afgerekend op hun prestaties en markten. Hierdoor neemt het sociaal kapitaal af.
 • Sociale orde & actualiteit: Wat moet er worden onderwezen?

  • Groeiende hoeveelheden informatie
  • Voortschrijdende individualisering doet meer beroep op zelfsturing en zelfredzaamheid
  • 21st skills
   • Denkvaardigheden (ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit)
   • Sociale competenties (samenwerken, communiceren, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit)
   • Metacognitieve vaardigheden (vaardigheid om eigen leren aan te sturen)
 • Sociale orde & actualiteit: Wie gaat de inhoud van het curriculum bepalen?

  • Is het de overheid die kerncurriculum, kerndoelen en minimumstandaarden vaststelt?
  • Hoeveel invloed wil ‘het bedrijfsleven’ op de inhoud van het curriculum
  • Hoeveel ruimte eisen teams van leraren of ouders om de inhoud te bepalen(pso)?
  • Of gaan schoolbesturen en scholen straks het curriculum bepalen (organisaties)?
 • Sociale orde & actualiteit: Hoe moet er worden onderwezen?

  Discussie over onderwijs-op-maat en gepersonaliseerd leren. De opgave is om het onderwijs betere te laten aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en studenten, waarbij de inzet van ICT kan bijdragen. Hoever kan, moet, mag het maatwerk gaan en wie bepaalt dat?

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart