Samenvatting: Werkboek 2

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van werkboek 2

 • 00 Introductie tot Penitentiair recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 00
  Laat hier meer flashcards zien

 • hoe kan penitentiare recht worden omschreven?

  als het recht betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties
 • behoren de regels betreffende de tenuitvoerlegging tot het penitentiaire recht?

  ja, met moet niet alleen denken aan de organisatie vd tenuitvoerlegging, maar ook aan de bescherming vd burger
 • 1 Algemene aspecten van sanctieoplegging

 • 1.1.1 straffen en maatregelen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • hoe wordt de tweedeling in het sanctiestelsel ook wel aangeduid?

  tweesporenstelsel.
 • 1.1.1.1 rechtsgrond straf

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke consequenties heeft de rechtsgrond verwijtbaarheid voor een straf?

  - geen straf zonder schuld
  - pas strafoplegging als rechter t.l.l. bewezen heeft verklaard, bewezenverklaarde feit strafbaar heeft bevonden en dader terzake hiervan strafbaar
 • 1.1.1.2 rechtsgrond maatregel

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • waarin wijkt de recent ingevoerde vrijheidsbenemende maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders af tov plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis of tbs inrichting?

  de maatregel plaatsing voor stelselmatige daders kan worden opgelegd IPV een straf. De laatste maatregel geldt niet gestraft kunnen worden, toch uit de maatschappij weren
 • 1.2 hoofdstraffen en bijkomende straffen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • is het onderscheid tussen hoofd- en bijstraffen juridisch relevant?

  nee, door loop der tijd nihil, aanvankelijk alleen bijstraffen mogelijk bij hoofdstraf. Na inwerkingtreding Wet vermogenssancties 1-5-1983 werd mogelijk alle bijkomende straffen afzonderlijk op te leggen. Verschil verdween hierdoor.
 • ZT wat was tot 1-5-1983 meest kenmerkende verschil tussen een hoofdstraf en bijkomende straf?

  Tot 1983 kon een bijkomende straf niet afzonderlijk, maar uitsluitend tezamen met een hoofdstraf worden opgelegd (vanaf 58 muv de verbeurdverklaring) Daarin school het bijkomende van deze straf.
  Hoofdstraffen konden wel afzonderlijk worden opgelegd. Een ander verschil was dat bijkomende straffen terzake van hetzelfde feit gecombineerd konden worden opgelegd, terwijl voor hoofdstraffen een cumulatieverbod gold. Dit cumulatieverbod is door diverse wetswijzigingen gefaseerd (nagenoeg) opgeheven. De enige cumulatiebepaling in dit verband betreft de combi ve taakstraf met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. in dat geval mag de onvoorw vrijheidsstraf niet meer bedragen dan 6 mnd (art 9-4 Sr)
 • ZT Welk verschil bestaat er nu nog tussen een hoofdstraf en een bijkomende straf

  het enige onderscheid dat nu nog tussen hoofd- en bijkomende straffen bestaat, is dat de wetgever dmv het soort en het strafmaximum vd hoofdstraf, welke op het feit is gesteld, de ernst vh stafbare feit wenst uit te drukken. In elke sanctiebepaling afzonderlijk wordt (behoudens de taakstraf) een hoofdstraf genoemd, terwijl dit niet het geval is mbt bijkomende straffen.
 • 1.4 artikel 91 Sr

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is in principe beslissend voor antwoord op vrg of op iemand het jeugdstrafrecht dan wel volwassenenstrafrecht wordt toegepast?

  in principe is beslissend de lft v d betrokkene ten tijde v begaan vh delict (77a Sr). Indien 12 jr maar nog geen 18 dan jeugdstraf
 • In hoeverere zijn uitzonderingen mogelijk op jeugdstrafrecht?

  art 77b en 77c voorzien in uitzonderingen op uitgangspunt 77a. Afhankelijk vd persoonlijkheid vd dader, de ernst vh strafbare feit en de omstandigheid waaronder feit is gepleegd, kan ten aanzien van personen die ten tijde v begaan delict 16 of 17 jr zijn, het volwassenstrafrecht worden toegepast. Op nagenoeg zelfde gronden (77c) personen die al wel 18 maar nog geen 20 het jeugdstrafrecht worden toegepast.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart