Overdracht; vestiging beperkte rechten

8 belangrijke vragen over Overdracht; vestiging beperkte rechten

Noem 3 bijzondere bepalingen m.b.t. overdraagbaarheid

 • 6:252, lid 5: het niet-doen, waartoe een kwalitatieve verplichting de schuldenaar m.b.t. een registergoed kan verplichten, mag niet bestaan in een beperking van zijn vervreemdings- en bezwaringsbevoegdheid betreffende het goed.
 • 4:931; test. bepalingen waarbij de nalatenschap of legaat ofwel een gedeelte daarvan onvervreemdbaar is verklaard wordt voor niet geschreven gehouden
 • 5:91; in de akte van vestiging van een erfpachtrecht kan worden bepaald dat het erfpachtrecht niet zonder de toestemming van de (blote) eigenaar kan worden overgedragen of toebedeeld. Dit geldt ex art. 5:104 , lid 2 voor het zelfstandig recht van opstal.

 Wanneer is sprake van originaire verkrijging?

Wanneer een nieuw recht bij de verkrijger ontstaat

Welke verplichtingen moet een verkrijger onder bijzondere titel respecteren die de vervreemder m.b.t. dat goed op zich heeft genomen?

Kwalitatieve verplichtingen (6:252), huur- en pachtrechten

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Is de verkrijging van een beperkt recht a.g.v. de vestiging ervan een wijze van originaire of derivatieve verkrijging?

Dit is geen vorm van originaire verkrijging omdat verkrijging van een beperkt recht door vestiging moet worden beschouwd als overdracht van bepaalde bevoegdheden uit het moederrecht. Volgens 3:98 is al hetgeen in de afdeling betreffende overdracht van goederen is bepaald van overeenkomstige toepassing op de vestiging van beperkte rechten.

Hebben voorkeursrechten goederenrechtelijke werking?

Nee, wordt het goed door de rechthebbende overgedragen in strijd met het voorkeursrecht, dan is deze overdracht geldig. Het levert wel wanprestatie op jegens degene aan wie het voorkeursrecht was toegekend.

Wat voor een soort  verbintenis levert onverschuldigde betaling op?

Een ongedaanmakingsverbintenis.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij de vestiging van een beperkt recht?

3:98 geeft aan dat dezelfde vereisten gelden voor de vestiging van een beperkt recht als voor overdracht confomr 3:84..

Waarom is het van belang, alvorens een beperkt recht te vestigen, zich te realiseren om wat voor een goed het gaat?

Omdat voor de vestiging van het beperkt recht op het goed dezelfde eisen gelden als voor de overdracht van dat goed.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo