Samenvatting: Zorg Voor Onszelf? ... | 9789088503290 | Heleen Jumelet, et al

Samenvatting: Zorg Voor Onszelf? ... | 9789088503290 | Heleen Jumelet, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Zorg voor onszelf? : eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk | 9789088503290 | Heleen Jumelet en Jolien Wenink (samenstelling en red.).

 • 1 Zorg voor onszelf? een introductie

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke fundamentele behoefte hebben jongeren en hoe moet hulpverlener hiermee rekening houden? (3)

  1. Autonoom mogen functioneren: vrij zijn naar eigen keuze te handelen
  2. In een sociale omgeving vertoeven waarin vertrouwen, aandacht voor elkaar, relationele verbondenheid en affectie aanwezig zijn: waardering voor je vaardigheden krijgen
  3. Competenties ontwikkelen: leerdoelen bereiken

  *Geef ze de autonomie die ze aankunnen, de waardering die ze verdienen en de ontwikkelingsmogelijkheden waar ze aan toe zijn
 • Wat wordt meestal door de auteurs bedoeld met pedagogische civil society?

  Verbindingen van burgers rondom opvoeden en opgroeien.

  Verbanden binnen de sociaal pedagogische omgeving van jeugdigen.
 • Hoe wordt eigen kracht gedefinieerd?

  Het vermogen van een individu zijn eigen leven (of situatie) optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of dragelijk te maken
 • Welke vier gevaren zijn er bij de pedagogische civil society?

  1. Ongepast te denken dat jeugdzorgclienten autonoom en omnipotent zijn, zijn immers om een specifieke reden in aanraking gekomen met jeugdzorg
  2. Naïef te denken dat netwerk om jeugdzorgclienten heen voldoende draagkracht en sociaal kapitaal heeft. vaak multiproblematiek, waardoor inzetten op netwerk juist neerwaartse dynamiek tot gevolg kan hebben
  3.  "Eigen verantwoordelijkheid" als beleid heeft uniformerende werking, wat voorbij gaat aan noodzaak van variëteit binnen de sector
  4. Relatie tussen jeudgzorgwerker en client wordt afstandelijker door diens coordinerende rol, terwijl die relatie juist een sleutel tot succesvolle hulpverlening is
 • Waar is "eigen kracht op gebaseerd en wat is de basisgedachte?

  Een positief mensbeeld, mbt jeugdigen vaak gecombineerd met oplossingsgerichte opvoedingsmethoden. 

  Ieder mens heeft krachten in zich die hij of zij kan aanboren (dit gaat niet altijd vanzelf)
 • Welke drie vormen van sociaal kapitaal zijn er en hoe verhoudt zich dit tot civil society?

  Social bonding (relaties binnen de eigen gemeenschap, bijv religies, etnisch)
  Social bridges (relaties met leden van andere gemeenschappen, culturen e.d.)
  Social links (relaties met instellingen, waaronder overheidsdiensten)
 • Noem twee  voorbeelden van bridging in mutual support organisaties

  Mensen verbinden zich rondom een bepaald thema, op basis van gemeenschappelijke waarde of interesse (sportclub). Mutual support organisaties zijn belangrijk voor de sociale cohesie en daarom voor de civil society. Vrijwilligers vaak belangrijke rol in zulke organisaties, daarom belangrijk ze te motiveren.

  Een voetbalclub waar leden van verschillende gemeenschappen welkom zijn is een voorbeeld. Werken bij Humanitas ook een voorbeeld, omdat je mensen van andere gemeenschappen helpt.
 • Hoe krijgt de pedagogische civil society vorm? En waar wordt het vaak aangekoppeld en in verband meegebracht?

  Door interactie en verbindingen tussen de betrokken actoren: ouders, jeugdigen, burgers en verbanden van burgers, professionals en organisaties.

  Tegenwoordig vaak gekoppeld aan ideële doelstelling dat verschillende actoren en partijen om het gezin heen, in aansluiting op ieders rol en kracht, eraan bijdragen dat kinderen en jongeren zo goed en gezond mogelijk opgroeien.

  Vaak als argument gebruikt voor bezuinigingen en bestuurlijke transities/transformaties.
 • Hulpverleners vaak attitude die vanuit civil society negatief is. Wat is dit en waarom is dit niet helpend?

  Hulpverleners vaak gedreven door de wens goed te doen, en daarom is de valkuil vaak om zelf een glansrol te willen spelen in een cliënt zijn succesverhaal. Dat is niet helpend vanuit het werken met eigen kracht, want dan heeft cliënt glansrol in zijn succesverhaal
 • Wat is opvoedingskramp? Noem twee oorzaken

  Opvoeding is een priveproject geworden, waarin ouders zich steeds meer persoonlijk verantwoordelijk zijn gaan voelen voor het eindresultaat, de maakbaarheid van een perfect kind). Daarnaast is er ook een angscultuur ontstaan, gevoed vanuit steeds verregaandere bemoeienis van deskundigen, beleidsmakers  en marktpartijen. Twee voorbeelden opvoedingskramp:
  1. Ouders ervaren snel dat ze tekort schieten en schakelen steeds vaker hulpverlener in
  2. Vele labeltjes (bijv ADHD) bijna nodig geworden om druk van buitenaf  aan te kunnen en ouderlijke aansprakelijkheid een beetje te kunnen ontsnappen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Zorg Voor Onszelf? ...