Samenvatting: Arbeidsrechtelijke Themata Ii | 9789462907881 | A R Houweling

Samenvatting: Arbeidsrechtelijke Themata Ii | 9789462907881 | A R Houweling Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Arbeidsrechtelijke themata II | 9789462907881 | A.R. Houweling

 • 4 De kwalificatie van de overeenkomst

 • Waarom is de kwalificatie van de overeenkomst van belang?

  Om te bepalen welke rechten en plichten de werker heeft.
 • 4.1 Inleiding

 • Welke vier soorten bescherming kan de werknemer ontlenen aan het hebben van een arbeidsovereenkomst?

  1. Titel 7.10 BW met onder andere
   • doorbetaling van loon bij ziekte
   • vakantiedagen
   • ontslagbescherming
  2. Andere wetten
   • Arbeidstijdenwet
   • Wet arbeid en zorg
   • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  3. Cao met bovenwettelijke aanspraken
  4. Werknemersverzekeringen
   • WW
   • ZW
   • WIA
 • 4.2.1.1 Verplichting tot het verrichten van (persoonlijke) arbeid

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.2.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de maatstaf om te bepalen of sprake is van een stage?

  De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring, vaak in het kader van een bepaalde opleiding.
 • Wat is de consequentie als een 'werknemer' zich zonder toestemming mag laten vervangen door een ander?

  Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst (krantenbezorger)
 • Wat is de consequentie als de 'werknemer' niet verplicht is gehoor te geven aan oproepen?

  Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat het verplichte karakter uit art. 7:610 BW ontbreekt. (HR Deliveroo I)
 • Wat kan leiden tot het rechtsvermoeden dat de medewerker verplicht is tot het verrichten van arbeid?

  De bevoegdheid van de werkgever om instructies dan wel aanwijzingen te geven in de formele, organisatorische sfeer. (HR Bethesda, bejaardenverzorgster)
 • Wat zegt het Hof van Justitie over schijnzelfstandigheid?

  Een persoon die onder nationaal recht als zelfstandige is gekwalificeerd, kan onder Europees recht als werknemer worden gekwalificeerd.
 • Wanneer is volgens het Hof van Justitie sprake van verhulling van de gezagsrelatie tussen opdrachtgever en schijnzelfstandige?

  Hiervan is sprake als iemand als zelfstandige wordt ingezet met als doel
  1. het ontduiken van nationale verplichtingen
  2. het genieten van belastingvoordelen
  3. het verlichten van administratieve lasten
  4. organisatorische overwegingen

  terwijl de schijnzelfstandige tegelijkertijd onder het gezag van de opdrachtgever werkzaamheden verricht.
 • Wat is volgens het Hof van Justitie van belang bij het toetsen van gezag van de opdrachtgever?

  De vrijheid beslissingen te nemen over
  1. werktijd
  2. werkplaats
  3. werkzaamheden
  en dat de zelfstandige integraal onderdeel van de onderneming is.
 • Welke factoren wijzen volgens het Hof van Justitie op een onafhankelijkheidsrelatie?

  De vrijheid om zelf te bepalen
  1. welke werkzaamheden worden verricht
  2. het tijdstip waarop data gebeurt
  3. de werkplaats waar de werkzaamheden worden verricht
  4. de vrijheid de werkzaamheden door anderen te laten verrichten

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Arbeidsrechtelijke Themata Ii