Physical and Cognitive Development in Middle Childhood

21 belangrijke vragen over Physical and Cognitive Development in Middle Childhood

Wat zijn de gevolgen van overgewicht?

Lichamelijk -> diabetes, homebloeddruk en cholesterol)
Psychisch -> lage zelfwaardering, negatief zelfbeeld)

Wat zijn de 5 punten van concervation?

decentration
reversibility
classiferen
seriation
ruimtelijk denken

Wat is whole language approach?

vanaf het begin kinderen blootstellen aan teksten in het geheel (liedjes, gedichten, verhaaltjes)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn voordelen van 2 talen kunnen?

analytisch redeneren
cognitief creatiever en flexibiliteit
taalbewustzijn

Wat is adaptatie aandacht?

flexibiler in aandacht voor taak

Wat is de geheugen strategie organisatie?

het in categorieën onderbrengen van materiaal (soorten voedsel, kustprovincies)

Wat is cognitieve elaboratie?

koppeling van mentale beelden aan informatie die iemand zich wil herinneren. (talie als laars) (meer tegen tienertijd)

Wat is de theory van gardner, multiple intelligence?

8 verschillende soorten intelligentie die relatief onafhankelijk zijn van elkaar maar met elkaar samenwerken. (muziek, lichamelijk, logisch, taal, ruimtelijk, interpersoonlijk, intrapersoonlijk, natuur)

Wat is het cognitieve self-regulation?

het proces van continu controle op voortgang in de richting van een doel, het controleren van de resultaten en mislukte pogingen om te buigen

Wat is de concrete operationeel stage?

de derde fase van piaget. 7-11 jaar. logischer denken, flexibeler denken, beter georganiseerd.

Wat is een constructivist classroom?

vanuit Piaget dat kinderen actief kennis opdoen. lokalen bestaan uit leercentra, kleine groepen, individuele zelfgekozen oplossingsproblemen en een leraar die de persoonlijke leerbehoeftes begeleid en stimuleert

Wat is cooperative learning?

samenwerken op een taak door kleine groep van klasgenootjes die samen werken tot een gezamenlijk doel door oplossen van verschillen in meningen, delen van verantwoordelijkheid en het uitleggen van misopvattingen

Wat is dynamic assessment?

een benadering voor het testen van Vygotsky's zone of proximal development, waarin doelgericht onderwijs is ingevoerd in de testsituatie om erachter te komen wat het kind kan bereiken met de sociale steun.

Awt is educational self-fulfilling prophecies?

de positieve of negatieve kijk van docenten op individuele kinderen, die geneigd zijn zich aan te passen en te leven naar deze kijk

Wat is emotional intelligence?

een groep van emotionele vaardigheden dat de individuele proces mogelijk maakt en het aanpassen aan emotionele inforamtie

Wat zijn inclusive classrooms?

klaslokalen waarin studenten met een leerprobleem samen leren met typische studenten in een regulier onderwijs voor een deel van de schooldag

Wat is organization volgens Piaget?

de interne herschikking en met elkaar verbinden van regelingen, zodat ze een sterk onderling verbonden cognitief systeem vormen

Wat is organization volgens de informatie verwerking?

een geheugenstrategie dat inhoudt dat samenwerkingsverband gerelateerde voorwerpen samen het oproepen van informatie verbeterd

Wat is fonisch approach?

een benadering om kinderen eerst de letters apart te leren, de klank te laten horen en daarna pas de kinderen bloot te stellen aan het gehele leren

Wat is social-constructivist classrooms?

een klaslokaal volgens Vygotsky. hierin doen kinderen mee aan een veel uitdagende activiteiten met leraren en leeftijdsgenootjes waardoor ze gezamenlijk leren en begrip opbouwen

Wat is een traditional classroom?

leraar is de enige voor kennis, regels en het maken van afspraken. studenten zijn over het algemeen passief, luisteren, antwoorden en doen taken. hun voortgang is gerelateerd aan hoe goed ze meekomen met de klas

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo