Emotional and Social Development in Middle Childhood - Gender Typing

3 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Middle Childhood - Gender Typing

Wat valt er te zeggen over geslachtstereotype overtuigingen?

Stereotype jongens of meisjes worden bepaald aan de hand van persoonlijke kenmerken.

Kinderen gaan vanzelf ook geslachtstereotype overtuigingen aanhangen. Dit doen kinderen door naar de geslachtverschillen in gedrag te kijken en door de manier waarop ouders jongens en meisjes verschillend behandelen. 

Zelf bepaalde vakken op school worden als 'mannelijk' of 'vrouwelijk' gezien. Daardoor wordt ook gehandeld naar het idee dat meisjes beter zijn in taak, kunst, muziek en dat jongens beter zijn in wiskunde, sport en techniek.

Wat is opvallend als je kijkt naar het verschil in jongens en meisjes in geslacht identiteit en gedrag?

Jongens vinden het belangrijk om zich 'mannelijk' te blijven gedragen en zullen niet snel 'vrouwelijke' gedragingen uitvoeren, terwijl meisjes zowel 'mannelijke als vrouwelijke' gedragingen uit willen voeren. 

Meisjes zijn dus veel sneller androgynous dan jongens.

Dit komt ook deels doordat het voor meisjes veel meer sociaal geaccepteerd is om zo te doen, terwijl het voor jongens bijna als een morele overtreding wordt gezien.

Welke drie zelfevaluaties zijn er met betrekking tot geslachtsidentiteit en gedrag?

- geslachtstypering: in hoeverre een kind zich zoals anderen voelt van hetzelfde geslacht
- geslacht tevredenheid
- druk die het kind ervaart om de geslachtsrol in te nemen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo