Samenvatting: Didactiek Voor De Onderwijsassistent : Werken Met De Leerling, Oa4 | 9789085241294 | I Bal

Samenvatting: Didactiek Voor De Onderwijsassistent : Werken Met De Leerling, Oa4 | 9789085241294 | I Bal Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Didactiek voor de onderwijsassistent : werken met de leerling, OA4 | 9789085241294 | [I. Bal].

 • 1 thema 4 beginsituatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.4 Thema 26 schoolplan, groepsplan en individueel handelingsplan

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het PHP model ook een praktisch instrument voor reguliere basisscholen?

  Eenmaal opgesteld om de bureaucratie in het onderwijs terug te dringen en daarnaast veel tijd te besparen

 • Wat is een kenmerkende eigenschap van PHP?

  Dat het automatisch leerlijnen weergeeft.

 • Waarom bestaat een leerlijn uit tussendoelen?

  Elk jaar of periode heeft zijn eigen doelen, samen brengen ze je naar gewenste einddoel

 • Wanneer wordt er een individueel handelingsplan gemaakt?

  Als een leerling uitvalt op een onderdeel, maakt de leraar, meestal in overleg met de IB-er of remedial teacher, een individueel handelingsplan

  Bij uitval op een toets van het LVS > volgt altijd een indiv.handelingsplan.

  Een indiv.handelingsplan gaat altijd over een onderdeel van het groepsplan

  Indivi.hand.plan is dus een detail van een groepsplan

 • Wat is het verschil tussen een schoolplan in het regulier en speciaalonderwijs?

  Het speciaal onderwijs heeft ook leergebiedoverstijgende doelen, dat is een verschil en die moeten ook worden opgenomen in het schoolplan.

   

  v.b. leergebied sociaal gedrag, als onderdeel omgaan met anderen. valt uiteen in aantal subdoelen:

  ervaringen delen, aardig doen en omgaan met ruzie

 • Wat is de samenhang tussen de plannen?  

  Het schoolplan, het groepsplan en de individuele handelingsplannen hangen met elkaar samen

  Het schoolpan beschrijft het geheel. Vervolgens is elke stap verder een stap  meer naar het detail.

 • 1.5 Thema 12 Socialisatie:milieus

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 3 invloedssferen spelen een rol in de socialisatie?

  1. het gezin waarin het kind geboren wordt of opgroeit

  2. de school waar het kind heen gaat en hij het grootste deel van de dag doorbrengt.

  3. de buurt of een club waar het kind lid van is

 • Hoe kunnen opvattingen over discipline verschillen?

  Als er geen werderkerigheid  is. b.v. kinderen dienen gelijk op te springen als hun iets gevraagd wordt, maar papa en mama zijn druk..(kadaverdiscipline)

  Een ander aspect van discipline, de manier van omgaan met corrigeren en straffen.

   

  Er zijn verschillende opvattingen van discipline, alle hebben ze invloed op het kind.

 • gebieden waarop gezinnen kunnen verschillen:

  - de opvatting over discipline

  - de plaats van de vader in het gezin

  - de mate waarin het kind als eigen individu wordt gezien

 • Waarom is de buurt, club belangrijk?

  Als een kind lid is van een club komt het in aanraking met weer heel andere waarden en normen. Een sportclub doet bijv. beroep op sportiviteit, tegen je verlies kunnen.

   

  Als een kind gaat spelen bij vriendje in de buurt komt het ook in aanraking met andere gezinnen (andere opvoedingsmethode normen en waarden)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Didactiek Voor De Onderwijsassistent : Werken Met De Leerling, Oa4