Samenvatting: Gespreksvoering : Basisvaardigheden En Gespreksmodellen | 9789001596354 | H T van der Molen, et al

Samenvatting: Gespreksvoering : Basisvaardigheden En Gespreksmodellen | 9789001596354 | H T van der Molen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Gespreksvoering : basisvaardigheden en gespreksmodellen | 9789001596354 | H.T. van der Molen, F. Kluijtmans.

 • 1 aspecten van communicatie

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kenmerken van communicatie?

  Communicatie stopt niet, het is een doorlopend proces. Wie begon er en wie reageerde is hierdoor moeilijk te beantwoorden.

  We kunnen niet niet communiceren.

  Het is onomkeerbaar.  wat is gezegd is gezegd.

  Elke boodschap heeft een effect, denk er dus goed over na,

 • De boodschap zelf kun je ook analyseren. Wat zijn de aspecten van een boodschap?

  Er zijn 4 soorten aspecten:

  Boodschappen refereren altijd naar iets anders in de werkelijkheid.

  Het bevat altijd info die iets zegt over de zender zelf. Expressieve aspect.

  Elke boodschap kent een relationeel aspect, dat iets zegt over de relatie tussen zender en ontvanger.

  Een boodschap heeft altijd een appelerend aspect: een oproep aan de ander om iets te doen.

 • Globaal kunnen vijf algemene doelstellingen onderscheiden worden

  1: informatie vergaren
  2: Informatie geven
  3: evalueren
  4: overtuigen
  5: problemen oplossen    

  In specifieke gesprekssituaties komen deze doelstellingen vaak gecombineerd voor. . In feite bestaat zo'n gesprek uit een combinatie van enkele deelgesprekken die elk een eigen patroon hebben. 

 • Gespreksleider, gespreksbeurt en notatiesysteem

  Onder de gesprekleider wordt verstaan die het initiatief tot het gesprek heeft genomen. Wanneer een van de twee partijen iets zegt, spreken we van een gespreksbeurt. Voor een vlotte beoordeling van de toegepaste basisvaardigheden maken we gebruik van een notatiesysteem. Op basis van deze gegevens kun je nagaan in hoeverre het feitelijke gespreksverloop overeenkomt met het model.
 • 2 Luistervaardigheden

  Dit is een preview. Er zijn 37 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 2 belangrijkste misvattingen over luisteren

  1. horen en luisteren zijn hetzelfde.

  Horen gaat automatisch. Luisteren is een proces van ontvange, decoderen en signalen bewerken en interpreteren.
  2. boodschappen hebben een eenduidige betekenis.

  Vaak is er juist een groot verschil in de uitgezonden en ontvangen boodschap. Luisteren is nodig om de ander zijn referentiekader te kunnen snappen.

 • Wat zijn slechte luistergewoonten?

  1. Te veel met ons zelf bezig. Of we zijn gewoon zo door onze persoonlijkheid of het kan ook doordat we 300 woorden p/min kunnen begrijpen. We spreken slechts 100 tot 140 woorden. Dus we hebben tijd over.


  2. Externe ruis (naakte dame op tv)


  3. Inadequaat selectief luisteren.


  4. leemten opvullen. Je kunt beter doorvragen of checken of men de ander goed begrepen heeft.


  5. Assimilatie van boodschappen. We passen de boodschappen vaak in ons eigen referentiekader.


  6. Defensief luisteren. Wat er gezegd wordt, voelt de ander als een persoonlijke aanval.

 • #1 van een belangrijke luistervaardigheid is Aandachtgevend gedrag. Omschrijving en functie van aandachtgevend gedrag?

  Omschrijving: Aandachtgevend gedrag bestaat uit verbaal en non-verbal gedrag. De bedoeling is de ander vrijuit te laten praten en te stimuleren te vertellen.


  non-verbaal: oogcontact, knikken, ontspannen lichaamshouding, stimulerende gebaren etc.


  Verbaal: kleine aanmoedigingen: mmm, ja? en toen?


  De functie is de ander stimuleren om zn verhaal te vertellen.

 • Aandachtgevend gedrag bestaat uit verbale en non-verbaal gedrag. We gaan nu dieper in op non-verbaal.  Welke aspecten zijn hiervan belang.

  1. Oogcontact: tussen fixeren en helemaal geen oogcontact middenweg in vinden.Hou wel rekening met cultuurverschillen


  2. Lichaamspositie.Een hoek van 120 graden tov elkaar.  De 10 voor 2 positie. Oogcontact is zo mogelijk, maar jullie kunnen wegkijken indien nodig. Ook hier speelt cultuur een rol. Ook doel van het gesprek: bij formeel is het misschien handiger to elkaar te zitten


  3. Lichaamshouding:


  4. Stimulerende gebaren:

 •  Stiltes worden ook gebruikt bij aandachtgevend gedrag. Een van de moeilijkste zaken van verbaal aandachtgevend gedrag. Deze kun je weer verdelen

    1. beheerste stilte: Bewust met een functie.


  2. niet-beheerste stilte: dan weet je zelf ook niets meer te zeggen.

 • Wat betekent aandachtgevend gedrag in een gesprek?

  1. Natuurlijk oogcontact (niet fixeren)


  2. Je lichaamspositie en lichaamshouding is ontspannen, open


  3. Verbaal (hummen) en non-verbaal (knikken en handgebaren) geef je kleine aanmoedigingen  4. Stiltes goed interpreteren en beheersen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart